Ēdināšāna

Bērna saslimšanas gadījumā, lūdzam vecākus laikus paziņot klases audzinātājai.

Launags (pagarinātās grupas bērniem) EUR 0,57.
Bezskaidras naudas maksājumus var veikt ar zemāk norādītajiem rekvizītiem:
Baltic Restaurants Latvia SIA
PVN reģ. Nr.: LV40003556833
Juridiskā adrese: Elizabetes 20, Rīga LV-1050
Norēķinu rekvizīti:
SEB banka AS
Norēķinu konts: LV14 UNLA 0050 0176 8214 7
Bankas kods: UNLALV2X

Veicot maksājumu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, klasi un periodu par kuru tiek veikts maksājums!


×