Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

G.Andersone un autoru kolektīvs.
Mazā Zīle. Latviešu valoda 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC.
G.Andersone un autoru kolektīvs.
Mazā Zīle. Latviešu valodas burtnīca 1.d. un 2.d.
Izd.: Zvaigzne ABC.
G.Andersone un autoru kolektīvs.
Zīle. Latviešu valoda 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC.

Matemātika

I.Helmane, A.Dābola
Matemātika 1.klasei 1., 2.daļa
Izd.: Lielvārds, 2013.g.
I.Helmane, A.Dāvīda
Matemātika 1.klasei. Darba lapas
Izd.: Lielvārds

Dabas zinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli! Dabaszinības 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2005
R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli! Dabaszinību pētijumu burtnīca 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Mūzika

I.Vilkārse, I.Čerpinska, Mūzika 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC + darba burtnīca

Sociālās zinības

Burtnīca: G.Andersone, Sociālās zinības. 1. un 2.daļa.
Izd.: Zvaigzne ABC

Kristīgās releģijas mācība

I.Gaile un autoru kolektīvs, Kristīgā mācība 1.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2005

Ētika

V.Golubova, I.Ikale, Ētika. Burtnīca 1.klasei,
Izd.: Zvaigzne ABC
Angļu valoda
Naomi Simmons "Family and friends", Starter
2nd Edition Class Book + Workbook
Izd.: Oxford University Press
×