Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

G. Andersone, D.Ērgle, M.Filatova, I.Ikale u.c.
Zīle. Latviešu valoda 2.klasei I un II daļa.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2000

Matemātika

I.Helmane, A.Dābola
Matemātika 2.klasei 1., 2.daļa
Izd.: Lielvārds, 2013.g.
I.Helmane, A.Dāvīda
Matemātika 2.klasei. Darba lapas
Izd.: Lielvārds

Dabas zinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli 2.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2006
Darba burtnīca: R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli 2.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2006

Sociālās zinības


Ētika


Mūzika

I.Vilkārse, I.Čerpinska. Mūzika 2.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC + darba burtnīca

Kristīgā mācība

I.Gaile, L.Kovaļeva, L.Rozentāls, L.Trups-Kalne.
Kristīgā mācība 2.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Naomi Simmons. Family and Friends 1: Class Book 1
2nd Edition
Izd: Oxford University Press
×