Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

D.Ērgle, M.Filatova, V.Golubova, I.Ikale. Zīle. Latviešu valoda 3.klasei. Valodas gudrību grāmata. Grāmata lasīšanai un domāšanai.
1.un 2.daļa      
Izd.: Zvaigzne ABC, 2001

Matemātika

I.Helmane, A.Dābola
Matemātika 3.klasei 1., 2.daļa
Izd.: Lielvārds, 2015.g.

Dabas zinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli! Dabaszinības 3.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2007

Sociālās zinības


Angļu valoda

Naomi Simmons, Tamzin Thompson, Jenny Quintana "Family and Friends 2" 2nd Edition (Class Book + Workbook)
Izd: Oxford University Press

Mūzika

I.Vilkārse, I.Čerpinska. Mūzika 3. klasei
Izd.: Zvaigzne ABC

Kristīgā mācība

I.Gaile, I.Kovaļeva, L.Rozentāls, u.c. Kristīgā mācība 3.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Ētika


×