Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Andersone G., Filatova M., Ptičkina Ā. Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Valodas gudrību grāmata.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2002
D.Ērgle, V.Golubova, I.Ikale. Zīle. Latviešu valoda 4.klasei.
Grāmata lasīšanai un domāšanai.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2002
Literatūra
G.Sālijuma, V.Valtere. Literatūra 4.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2013

Matemātika

I.Helmane, A.Dābola. Matemātika 4.klasei 1., 2.daļa.
Izd.: Lielvārds

Dabas zinības

R.Arājs, V.Drulle, A.Miesniece. Izzini pasauli! Dabaszinības 4.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2005

Sociālās zinības


Angļu valoda

Naomi Simmons "Family and Friends 3" 2nd Edition (Class Book 3+ Workbook 3)
Izd: Oxford University Press

Mūzika

I.Vasmanis, I.Vilkārse. Mūzika 4.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×