Vizuālā māksla

Pedagogs: Rasa Vilka

Vizuālās mākslas pulciņš
Klase: 2. klasēm
Laiks: ceturtdienās 13.45 - 14.25
Telpa: 120.kab.

Klase: 4. klasēm
Laiks: ceturtdienās 14.30 - 15.55
Telpa: 120.kab.

Mākslas darbnīca
Klase: 3. - 4. klasēm
Laiks: trešdienās 13.45 - 14.45
Telpa: 120.kab.

Pedagogs: Inese Rožkalne

Klase: 3. klasēm
Laiks: trešdienās 13.45 - 15.10
Telpa: 105.kab.

×