Konsultācijas

Konsultācijas 1.- 4.klasēm 2019./2020.m.g.

I semestris

Lūdzam pieteikties konsultācijām savlaicīgi, lai skolotājs varētu sagatavot nepieciešamos mācību materiālus!

Skolotājs

Stunda/laiks

Diena

Klase

Kabinets

Frīdmane Elīna

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

1.b, 4.a, 4.c

214.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

4.b

Maļinovska Solveiga

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

4.a, 4.d

207.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

2.b, 4.b

Martuzāne Inga

6. st./ 13:00 – 13:40

otrdienās

1.d, 2.a

317.

 

6. st./ 13:00 – 13:40

piektdienās

1.d, 2.a, 3.b, 3.c

Blūma Mairita

1. st./ 8:15 – 8:55

pirmdienās

2.a, 3.e

213.

 

6. st./ 13:00 – 13:40

piektdienās

4.d

Eiduka Inese

7. st./ 13:45 – 14:25

piektdienās

3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.b

106.

Ozoliņa Inga

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

1.kl. un 2.kl.

122.

Ābelīte – Goluba Ilze

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

1.c, 3.d

122.

Raginska Aiga

6. st./ 13:00 – 13:40

trešdienās

1.kl., 2.kl., 3.c, 3.d, 3.e

202.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

Kolberga Aiva

7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

3.klases

107.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

ceturtdienās

4.klases

Lauzne Ginta

6. st./ 13:00 – 13:40

piektdienās

2.a, 2.d, 4.d, 3.a

318.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

Kalniņa – Sauša Inga

1. st./ 8:15 – 8:55

trešdienās

3.b, 3.c, 3.d, 3.e

120.

Bulāne Inese

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās


Sporta zāle

 

7. st./ 13:45 – 14:25

otrdienās


Sporta zāle

Rožkalne Inese

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

4.b, 1.d

105.

 

1. st./ 8:15 – 8:55

trešdienās

1.d

110.

Strazdiņa Antra

1. st./ 8:15 – 8:55

pirmdienās

1.c, 4.c

119.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

otrdienās

1.c, 4.c

Strauta Inese

7. st./ 13:45 – 14:25

otrdienās

2.kl., 3.kl., 4.kl.

121.

 

ceturtdienās

Pētersone Rudīte

1. st./ 8:15 – 8:55

trešdienās

3.kl.

209.

 

7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

1.kl., 2.kl.

Jansone Kristīne

7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

3.a, 3.d, 4.b

042.

 

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

1.c

Vilka Rasa

9.st./ 15:15 – 15:55

trešdienās

2.b, 2.c, 1.c, 4.a

315.

Līne Anita

5.st./ 11:55 – 12:35

otrdienās

2.b

Logopēda kab.

Brikmane Irina

7. st./ 13:45 – 14:25

pirmdienās

1.a, 1.b, 1.d, 2.c, 2.d

315.

 

1. st./ 8:15 – 8:55

otrdienās

3.a

105.

Vīksna Anda

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

4.c

106.piektdienās

105.

Liepiņa Līga

6. st./ 13:00 – 13:40

pirmdienās

2.c

040.otrdienās

Ružāne Ineta

7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

1. kl., 4.kl.

215.


7. st./ 13:45 – 14:25

ceturtdienās

1.kl.

Ruduka Ilze

1. st./ 8:15 – 8:55

pirmdienās

2.e

217.


6. st./ 13:00 – 13:40

piektdienās

4.d

Čujevska Kristīne

12:50 – 13:30

pirmdienās

2.kl., 4.kl.

107.


7. st./ 13:45 – 14:25

trešdienās

1.kl.

106.

Bērziņa Madara

1. st./ 8:15 – 8:55

pirmdienās


041.

Liniņa – Staķava Vineta

6. st./ 13:00 – 13:40

piektdienās


Sporta zālē

Paura Ilze

15:00 – 15:40

trešdienās

3.kl., 4.kl.

202.


×