Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim un rakstu daļa - 22. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 28. februārī×