Stundu saraksts 1.semestrim 2019./2020.m.g.

1.a1.b1.c1.d

Klase - 1.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Dabaszinības 209 Sports


Latviešu val. 110 Latviešu val. 110


Latviešu val. 040 Latviešu val. 204
2 Matemātika 204 Latviešu val. 204 Matemātika 122 Matemātika 105 Sports


Latviešu val. 40

3 Mājt. un tehn. 204 Matemātika 204 Latviešu val. 121 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110
Latviešu val. 40 Latviešu val. 315 Latviešu val. 204
4 Vizuālā māksla 204 Dabaszinības 209 Sociālās zin. 105 Angļu valoda 204 Klases stunda 204


Angļu valoda 216

5 Mūzika 202

Mūzika 204 Ētika 209Kristīgā māc. 42

6Vizuālā māksla 204Klase - 1.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 215Matemātika 215


Latviešu val. 214

2 Ētika 215 Mūzika 202 Latviešu val. 215 Mūzika 204 Angļu valoda 215
Kristīgā māc. 41

Latviešu val. 214

Angļu valoda 216
3 Dabaszinības 215 Sports
Latviešu val. 215 Latviešu val. 215 Sports
Latviešu val. 214 Latviešu val. 214

4 Matemātika 215 Matemātika 215 Dabaszinības 209 Matemātika 215 Sociālās zin. 215
5 Latviešu val. 215 Vizuālā māksla 215 Mājt. un tehn. 215 Vizuālā māksla 215

Latviešu val. 2146Klases stunda 215 Latviešu val. 215Latviešu val. 214

Klase - 1.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latviešu val. 40 Sports SZAngļu valoda 106
Latviešu val. 122

Angļu valoda 107
2 Matemātika 40 Dabaszinības 207 Matemātika 40 Matemātika 40 Sports SZ
3 Mājt. un tehn. 40 Latviešu val. 40 Mūzika 204 Vizuālā māksla 40 Mūzika 202


Latviešu val. 122

4 Dabaszinības 40 Matemātika 40 Vizuālā māksla 40 Latviešu val. 40 Sociālās zin. 40


Latviešu val. 122

5 Klases stunda 40 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40 Latviešu val. 40Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 120

6

Ētika 40Kristīgā māc. 42

Klase - 1.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 110 Latviešu val. 110Mūzika 202


Latviešu val. 317

2 Latviešu val. 110 Angļu valoda 110 Latviešu val. 110 Matemātika 110 Matemātika 110
Latviešu val. 314 Angļu valoda 105 Latviešu val. 3173 Vizuālā māksla 110 Sports
Sociālās zin. 110 Dabaszinības 207 Sports
4 Mūzika 202 Ētika 110 Matemātika 110 Latviešu val. 110 Latviešu val. 110


Kristīgā māc. 41

Latviešu val. 314 Latviešu val. 105
5

Latviešu val. 110 Vizuālā māksla 110 Mājt. un tehn. 110Latviešu val. 317

6Dabaszinības 209 Klases stunda 110

2.a2.b2.c2.d2.e

Klase - 2.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Dabaszinības 209 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Sports
Latviešu val. 213 Latviešu val. 213

2 Sociālās zin. 317 Sports
Mūzika 204 Matemātika 317 Matemātika 317
3 Matemātika 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Latviešu val. 317 Mājt. un tehn. 317


Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213

4 Matemātika 317 Angļu valoda 317 Matemātika 317 Vizuālā māksla 317 Vizuālā māksla 317


Angļu valoda 318

5 Ētika 317

Dabaszinības 209 Mūzika 204 Klases stunda 317
Kristīgā māc. 416 Latviešu val. 317Latviešu val. 213Klase - 2.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Mājt. un tehn. 316 Ētika 316 Sociālās zin. 316 Sports
Kristīgā māc. 412 Matemātika 316 Sports
Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316
Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121
3 Mūzika 202 Matemātika 316 Matemātika 316 Matemātika 316 Matemātika 316
4 Latviešu val. 316 Latviešu val. 316 Mūzika 204 Vizuālā māksla 316 Latviešu val. 316
Latviešu val. 121 Latviešu val. 121Latviešu val. 121
5 Angļu valoda 316

Vizuālā māksla 316 Dabaszinības 207 Klases stunda 316
Angļu valoda 2176 Dabaszinības 209Klase - 2.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Latviešu val. 119 Dabaszinības 119 Dabaszinības 119 Matemātika 119


Latviešu val. 41

2 Matemātika 119 Matemātika 119 Matemātika 119 Matemātika 119 Latviešu val. 119
Latviešu val. 41
3 Latviešu val. 119 Sociālās zin. 119 Latviešu val. 119 Latviešu val. 119 Ētika 216
Latviešu val. 41

Latviešu val. 41 Latviešu val. 41 Kristīgā māc. 41
4 Angļu valoda 119 Vizuālā māksla 119 Latviešu val. 119 Mājt. un tehn. 119 Mūzika 202
Angļu valoda 110

Latviešu val. 415 Vizuālā māksla 119 Sports


Klases stunda 119 Sports
6 Mūzika 202Klase - 2.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Angļu valoda 106 Latviešu val. 318 Latviešu val.
Matemātika 318


Angļu valoda 107 Latviešu val. 1052 Mūzika 202 Latviešu val. 318 Matemātika 318 Ētika
Kristīgā māc.
318 Mūzika 202


Latviešu val. 314

3 Matemātika 318 Matemātika 318 Vizuālā māksla 318 Latviešu val. 318 Dabaszinības 209


Latviešu val. 314

4 Matemātika 318 Sports SZ Mājt. un tehn. 318 Dabaszinības 209 Sports SZ
5 Latviešu val. 318 Sociālās zin. 318 Klases stunda 318

Vizuālā māksla 318
Latviešu val. 3156 Latviešu val. 318Latviešu val. 315Klase - 2.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Matemātika 217 Latviešu val. 217 Latviešu val. 217 Dabaszinības 209
Latviešu val. 216 Latviešu val. 216

2 Matemātika 217 Latviešu val. 217 Vizuālā māksla 217 Ētika 217 Matemātika 217


Latviešu val. 216

Kristīgā māc. 41

3 Latviešu val. 217 Latviešu val. 217 Sociālās zin. 217 Angļu valoda 217 Matemātika 217
Latviešu val. 216 Latviešu val. 215

Angļu valoda 105

4 Latviešu val. 217 Sports
Matemātika 217 Mūzika 217 Sports
Latviešu val. 2165 Dabaszinības 209 Mūzika 202 Mājt. un tehn. 217 Vizuālā māksla 217 Klases stunda 217
6

3.a3.b3.c3.d3.e

Klase - 3.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 105Sports
Matemātika 105
2 Latviešu val. 105 Angļu valoda 107 Latviešu val. 105 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 105


Angļu valoda 106

Angļu valoda 106

3 Sports
Matemātika 105 Sociālās zin. 105 Mūzika 202 Vizuālā māksla 105
4 Mājt. un tehn. 105 Latviešu val. 105 Mūzika 202 Matemātika 105 Dabaszinības 209
5 Angļu valoda 107 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105 Latviešu val. 105 Klases stunda 105
Angļu valoda 1066

Dabaszinības 209 Ētika 105Kristīgā māc. 41Klase - 3.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Dabaszinības 207 Matemātika 120
2 Matemātika 120 Matemātika 120 Matemātika 120 Sports
Latviešu val. 120
3 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Latviešu val. 120 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 120


Angļu valoda 106

4 Latviešu val. 120 Angļu valoda 107 Latviešu val. 120 Klases stunda 120 Angļu valoda 107


Angļu valoda 106Angļu valoda 106
5 Mājt. un tehn. 120 Vizuālā māksla 120 Ētika 317 Mūzika 202 Dabaszinības 209
Kristīgā māc. 1206 Sociālās zin. 121 Sports
Mūzika 202Klase - 3.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 121

Matemātika 121
2 Angļu valoda 107 Ētika 317 Angļu valoda 107 Dabaszinības 207 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106 Kristīgā māc. 41 Angļu valoda 106

Angļu valoda 106
3 Latviešu val. 121 Mūzika 202 Dabaszinības 209 Matemātika 121 Latviešu val. 121
4 Sports
Vizuālā māksla 120 Matemātika 121 Sports
Vizuālā māksla 120
5 Sociālās zin. 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Latviešu val. 121 Klases stunda 121
6

Mājt. un tehn. 121 Latviešu val. 121 Mūzika 217

Klase - 3.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Angļu valoda 107Mūzika 204

Angļu valoda 1062 Matemātika 122 Matemātika 122 Dabaszinības 209 Matemātika 122 Matemātika 122
3 Latviešu val. 122 Angļu valoda 107 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122 Latviešu val. 122


Angļu valoda 106

4 Ētika 122 Latviešu val. 122 Mājt. un tehn. 122 Sociālās zin. 121 Latviešu val. 122
Kristīgā māc. 415 Klases stunda 122 Dabaszinības 209 Angļu valoda 107 Vizuālā māksla 122 Vizuālā māksla 122
Angļu valoda 1066

Mūzika 202 Sports


Sports
Klase - 3.e
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

Sociālās zin. 121 Matemātika 213
2 Matemātika 213 Matemātika 213 Ētika 213 Matemātika 213 Dabaszinības 209
Kristīgā māc. 413 Latviešu val. 213 Dabaszinības 209 Sports
Mūzika 204 Latviešu val. 213
4 Angļu valoda 107 Mūzika 202 Angļu valoda 107 Angļu valoda 107 Latviešu val. 213
Angļu valoda 106

Angļu valoda 106 Angļu valoda 106

5 Mājt. un tehn. 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Latviešu val. 213 Klases stunda 213
6 Sports
Vizuālā māksla 213 Vizuālā māksla 2134.a4.b4.c4.d

Klase - 4.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 207

Angļu valoda 107 Angļu valoda 107 Matemātika 207
Angļu valoda 106 Angļu valoda 106

2 Sports
Matemātika 209 Sports
Mūzika 202 Latviešu val. 207
3 Dabaszinības 207 Latviešu val. 207 Matemātika 207 Matemātika 120 Literatūra 207
4 Latviešu val. 207 Latviešu val. 207 Latviešu val. 207 Sociālās zin. 214 Dabaszinības 207
5 Latviešu val. 207 Mājt. un tehn. 207 Mūzika 202 Sociālās zin. 214 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
6

Klases stunda 207 Vizuālā māksla 207 Vizuālā māksla 207

Klase - 4.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1Matemātika 214 Matemātika 214

2 Matemātika 214 Matemātika 214 Mūzika 202 Latviešu val. 214 Mājt. un tehn. 40
3 Latviešu val. 214 Latviešu val. 214 Angļu valoda 107 Sports
Matemātika 214
Angļu valoda 1064 Latviešu val. 214 Latviešu val. 214 Sports
Dabaszinības 207 Latviešu val. 214
5 Vizuālā māksla 105 Sociālās zin. 214 Dabaszinības 207 Angļu valoda 107 Literatūra 214


Angļu valoda 106

6 Vizuālā māksla 105 Sociālās zin. 214 Klases stunda 214 Mūzika 202 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106
Klase - 4.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Matemātika 215

Matemātika 215 Matemātika 215 Sociālās zin. 214
2 Latviešu val. 209 Matemātika 215 Latviešu val. 216 Matemātika 215 Sociālās zin. 214
3 Latviešu val. 209 Latviešu val. 216 Mūzika 202 Literatūra 209 Dabaszinības 119
4 Mājt. un tehn. 209 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Mūzika 202 Vizuālā māksla 119
5 Sports
Angļu valoda 107 Dabaszinības 119 Sports
Vizuālā māksla 119


Angļu valoda 106

6

Klases stunda 119 Angļu valoda 107 Angļu valoda 107

Angļu valoda 106 Angļu valoda 106

Klase - 4.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Vizuālā māksla 216

Mūzika 202 Mūzika 202 Latviešu val. 216
2 Vizuālā māksla 216 Sociālās zin. 121 Dabaszinības 207 Latviešu val. 216 Matemātika 213
3 Angļu valoda 107 Sociālās zin. 121 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Angļu valoda 107
Angļu valoda 106

Angļu valoda 106
4 Matemātika 213 Matemātika 213 Matemātika 213 Matemātika 213 Literatūra 216
5 Latviešu val. 216 Latviešu val. 216 Sports
Mājt. un tehn. 216 Dabaszinības 207
6

Angļu valoda 107 Klases stunda 216 Sports
Angļu valoda 106

×