Ēdināšana


Bērna saslimšanas gadījumā, lūdzam vecākus laikus paziņot klases audzinātājai.