Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. Latviešu valoda 10.klasei + CD.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2010

Literatūra

I.Dubiņa, L.Silova, A.Vēvers, I.Viduša. Literatūra 10.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC

Matemātika

Evija Slokenberga, Inga France un Ilze France. Matemātika 10.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2009

Informātika


Angļu valoda

Tim Falla, Paul A Davies. "Solutions-Upper-intermediate" Third Edition,
Izd: Oxford University Press, 2017
Student's Book + Workbook (mācību grāmata + darba burtnīca)

Vācu valoda

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher!B1 + Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch.
Izd.: Hueber Verlag, 2012
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B1 + Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2012

Krievu valoda

E.Marčenko, Z.Saveļjeva. Путь 1.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2007

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai, 1.un 2. daļa
Izd.: Zvaigzne ABC, 2008
Ķīmija
Ā.Kaksis. Ķīmija 10.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2009

Fizika

E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis. Fizika 10.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2018

Latvijas un pasaules vēsture

Misāns, Pāvulāne, Vijups. Pasaules vēsture vidusskolai 1.daļa
Izd.: Zvaigzne ABC, 2005

Ģeogrāfija

Z.Melbārde, M.Rozīte, L.Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 1.grāmata.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2009
Atlants. Autoru kolektīvs. Jaunais Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Kulturoloģija

Spodra Austruma, Inta Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolām.
Izd.: Zvaigzne ABC
×