Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. Latviešu valoda 11.klasei + CD
Izd.: Zvaigzne ABC, 2011

Literatūra

D.Auzāne, D.Lūse, u c., Literatūra 11.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Matemātika

Evija Slokenberga, Inga France un Ilze France. Matemātika 11.klasei
Izd.: Lielvārds, 2010
D.Kriķis, P.Zariņš. Diferencētie uzdevumi matem. 1 .d.
Izd.: Zvaigzne ABC
D.Kriķis, P.Zariņš. Diferencētie uzdevumi matem. 2.d.
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Tim Falla, Paul A. Davies "Solutions Upper-intermediate"
Student's Book + Workbook (2nd edition)
Izd.: Oxford University Press

Vācu valoda

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B1 + Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch (1.sem.).
Izd.: Hueber Verlag, 2012
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B1 + Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch.
Izd.: Hueber Verlag, 2012
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B2 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch (2.sem.).
Izd.: Hueber Verlag, 2012
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B2 Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch.
Izd.: Hueber Verlag, 2012

Krievu valoda

Marčenko, Savaļjeva. Путь 2
Izd.: Zvaigzne ABC

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 3.daļa
Izd.: Zvaigzne ABC, 2009

Ķīmija

Ā.Kaksis. Ķīmija 11.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2010

Fizika


Latvijas un pasaules vēsture

Daukšte, Kļava, Misāns. Pasaules vēsture vidusskolai 2.daļa.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2005

Ģeogrāfija

Z.Melbārde, M.Rozīte, L.Zelča. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. 2.grāmata.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2009
Atlants. Autoru kolektīvs. Jaunais Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Kulturoloģija

Spodra Austruma, Inta Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolām.
Izd.: Zvaigzne ABC
×