Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. Latviešu valoda 12.klasei + CD
Izd.: Zvaigzne ABC, 2012

Literatūra

I. Auziņa, D.Dalbiņa. Literatūra 12.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Matemātika

Evija Slokenberga, Inga France un Ilze France. Matemātika 12.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2011
D.Kriķis, P.Zariņš. Diferencētie uzdevumi matem., 1 .d.
Izd.: Zvaigzne ABC
D.Kriķis, P.Zariņš. Diferencētie uzdevumi matem., 2.d.
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

Tim Falla, Paul A .Davies. Solutions - advanced. Student's Book un Workbook (advanced) (2nd edition)
Izd.: Oxford University Press

Vācu valoda

Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B2 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch.
Izd.: Hueber Verlag,2012
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Sicher! B2 Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch.
Izd.: Hueber Verlag, 2012

Krievu valoda

E.Marčenko, Z. Saveļjeva. Путь 3
Izd.: Zvaigzne ABC, 2011

Bioloģija

Līga Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 4.daļa
Izd.: Zvaigzne ABC, 2010

Ķīmija

Ā.Kaksis, Ķīmija 12.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2011

Fizika


Latvijas un pasaules vēsture

Butulis, Bleiere, Taurēns. Pasaules vēsture vidusskolai 3.
Izd.: Zvaigzne ABC

Ekonomika

Juta Birzniece. Ekonomika vidusskolai.
Izd.: Turība, 2011

Kulturoloģija

Spodra Austruma, Inta Muižarāja. Kulturoloģija vidusskolām.
Izd.: Zvaigzne ABC
×