Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Matemātika

I.France, G.Lāce. Matemātika 5.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2013

Latviešu valoda

Gunta Sālījuma, Vija Valtere. Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Literatūra

S.Ābola, I.Zemīte. Literatūra 5.klasei 1. un 2.daļa + CD
Izd.: Zvaigzne ABC, 1999

Informātika


Angļu valoda

Ben Wetz, Diana Pye "English Plus 2" Second Edition
Izd.: Oxford, 2016
Stundent's Book + Workbook (mācību grāmata + darba burtnīca)

Sociālās zinības

I.M.Rubana, Sociālās zinības 5.klasei.
Izd.: RaKa, 2006
I.M. Rubana, Sociālās zinības 5.klasei, darba burtnīca.
Izd.: RaKa, 2006

Dabaszinības

Maruta Kusiņa, Andris Nikolājenko, Biruta Šķēle, Daiga Mežzīle. Izzini pasauli! Dabaszinības 5.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC,
M.Kusiņa un autoru kolektīvs. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 5.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC,
Autoru kolektīvs. Atlants. Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Mūzika

Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Mūzika 5.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Mājturība un tehnoloģija 

(meitenēm)

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Viktorija Sīviņa. Mājturība 5.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×