Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Matemātika

I.France, G.Lāce. Matemātika 6.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2015

Latviešu valoda

Antra Rudzīte, Daina Štokmane. Valodas labirinti. Latviešu valoda 6.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Literatūra

I.Strēle, J.Strēlis. Literatūra 6.klasei. 1. un 2. daļa + CD
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

M.Harris, Anna Sikorzynska. Choices Elementary Students’ Book.  
Izd.: Pearson Education Limited, 2013
M.Harris, Anna Sikorzynska. Choices Elementary. Workbook.
Izd.: Pearson Education Limited, 2013

Krievu valoda

Э. Архангельская и др. Просто по русски. Mācību grāmata 6.klasei.
Izd.: Retorika A, 2008
Э. Архангельская и др. Darba burtnīca 6.klasei. "Просто по русски" 1.daļa.
Izd.: Retorika A, 2008

Vācu valoda

Christiane Seuthe, Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann. Beste Freunde A1.1.
Kursbuch. Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2013
Darba burtnīca: Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Anja Schümann. Beste Freunde A1.1. Arbeitsbuch mit CD-ROM. Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2013.

Sociālās zinības

R.Alhimionoks. S.Falka. Sociālās zinības 6.klasei
Izd.: RaKa

Dabaszinības

I.Kreicberga, M.Kusiņa. Izzini pasauli! 6.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
I.Kreicberga un autoru kolektīvs. Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 6.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
Autoru kolektīvs. Atlants. Pasaules ģeogrāfijas atlants
Izd.: Jāņa sēta

Mūzika

Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Mūzika 6.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 1.
Izd.: Zvaigzne ABC
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 1. Mācību grāmata 6.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2011

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Maija Kulakova, Maija Marksa, Viktorija Sīviņa, Juris Kreicbergs. Mājturība 6.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×