Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Matemātika

G.Lāce, I.France. Matemātika 7.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2007

Latviešu valoda

S.Grigus, B.Zeiļaka. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Literatūra

D.Štokmane, I.Viduša. Literatūra 7.klasei. 1. un 2. daļa + CD
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

T.Falla, Paul A.Davies, "Solutions Pre-intermediate", Third Edition
Izd.: Oxford University press, 2017
Student's Book + Workbook (mācību grāmata + darba burtnīca)

Krievu valoda

E.Arhangeļskaja, E.Ignatjeva. Просто по -русски 7 kласс.
Izd.: Retorika A, 2011
Просто по -русски 7.klasei. Darba burtnīca  1., 2.daļa
Izd.: Retorika A, 2012

Vācu valoda

Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann. Beste Freunde A1.2.
Kursbuch.Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2014.
Darba burtnīca:
Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Anja Schümann.Beste Freunde A1.2. Arbeitsbuch mit CD-ROM.
Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2014.

Sociālās zinības

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 7.klasei.
Izd.: RaKa, 2006

Mūzika

Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Mūzika 7. klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Pasaules vēsture pamatskolai. 1. Mācību grāmata 7.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 2. Mācību grāmata 7.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Bioloģija

E.Nagle, R.Gribuste. Bioloģija 7.klasei.
Izd.: Lielvārds

Ģeogrāfija

A.Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC, 2007
Autoru kolektīvs Atlants. Jaunais Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Lolita Villere, Uldis Žīgurs. Mājturība 7.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×