Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Matemātika

G.Lāce, I.France. Matemātika 8.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2008

Latviešu valoda

I.Vīduša. Valodas labirinti. Latviešu valoda 8.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Literatūra

I.Karpenko, M.Milzere. Literatūra 8.klasei, 1. un 2. daļa + CD
Izd.: Zvaigzne ABC

Angļu valoda

M.Harris, Anna Sikorzynska. Choices  Pre-Intermediate Students’ Book  + Language Powerbook. (1.sem.)
Izd.: Pearson Education Limited, 2012
M.Harris, Anna Sikorzynska. Choices  Intermediate Students’ Book  + Language Powerbook. (2.sem)
Izd.: Pearson Education Limited

Krievu valoda

Э. Архангельская и др. Просто по –русски 8.klasei.
Izd.: Retorika A, 2012
Э. Архангельская и др. Просто по –русски 8.klasei. Darba burtnīca, 1., 2 daļa.
Izd.: Retorika A, 2012

Vācu valoda

Christiane Seuthe, Anja Schümann, Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann. Beste Freunde A2.1.
Kursbuch.Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2015
Darba burtnīca:
Christiane Seuthe, Anja Schümann, Manuela Georgiakaki. Beste Freunde A2.1. Arbeitsbuch mit CD-ROM. Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2015

Sociālās zinības

R.Alhimionoks un autoru kolektīvs. Sociālās zinības 8.klasei.
Izd.: RaKa, 2007

Mūzika

Ilma Grauzdiņa, Imants Vasmanis. Mūzika 8.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Latvijas un pasaules vēsture

Sarmīte Goldmane, Jolanta Klišāne, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube.
Pasaules vēsture pamatskolai 3. Mācību grāmata 8.klasei.
Izd.:  Zvaigzne ABC, 2014
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 3. Mācību grāmata 8.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Bioloģija

R.Gribuste, D.Brante. Bioloģija 8.klasei.
Izd.: Lielvārds

Ģeogrāfija

Iveta Druva-Druvaskalne, Inese Liepiņa, Natālija Buile. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC, 2011
Autoru kolektīvs Atlants. Jaunais Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Ķīmija

M. Drille, V.Kakse. Ķīmija 8.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC, 2014

Fizika

E. Šilters, N.Sakss. Fizika 8.klasei.
Izd.: Lielvārds

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)

Maija Kulakova, Maija Marksa, Malda Stare, Lolita Villere, Uldis Žīgurs. Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×