Konsultācijas 2.semestrim

Skolotājs

Konsultāciju laiks

Kab.

Ābele I.
Otrdien 9.st; trešdien 1.st., ceturtdien 8.st.

12.

Aizupietis J.
Ceturtdien 9.st.

29.

Avetisjana P.
Otrdien 1.st.; piektdien 7.st.

5./40.

Bukovskis E.
Piektdien 9.st.

29.

Bule I.
Otrdien 9.st., trešdien 8.

4.

Čoiča A. Otrdien 1.st., trešdien 10.st., ceturtdien 9.st.

32.

Dalbiņa I.
Pirmdien 8.,9.st; ceturtdien 1.st.

35.

Feldmanis A.
Otrdien 9.st.

sporta z.

Gaigala K.
Otrdien 1.st.; trešdien 8.,9.st.

18.

Grišāne I.
Trešdien 7.st.; ceturtdien 10.st.

mājt.kab.

Gusta G.
Pirmdien 8.,9.st.; ceturtdien 1.st.

36.

Hvane E.
Otrdien 1.st.

15.

Kaibe Z.
Trešdien 9.st.; ceturtdien 9.,10.st.

17.

Kalēja D.
Ceturtdien 1.,8.,9.st.

33.

Kārkliņa M.
Trešdien 8.st.; ceturtdien 9.st.

16.

Lanka A.
Pirmdien 10.st.

25.

Lanka Z.
Trešdien 9.st.; ceturtdien 9.st.

25.

Latkovskis E.
Pirmdien 1.st.

15.

Laugale A. Piektdien 8.st.

13.

Leščenko Ž.
Trešdien 1.st, piektdien 9.st.

15./33.

Liniņa-Staķava V.
Pirmdien 14.25 – 15.00; ceturtdien 14.05 – 15.00

sporta z.

Makuha D.
Piektdien 9.,10.st.

18.

Mihailova L.

Ceturtdien 8.,9.st.

6.

Ņefjodova V.
Pirmdiena 9.,10.st.; ceturtdien 1.st.

2.

Oga L.
Otrdien 1.st.; ceturtdien 1.st.

mājt.kab.

Ogste L.
Pirmdien 1.st.

40.

Ose I.
Trešdien 9.,10.st.

12.

Paegle I.
Pirmdien 9.st.; ceturtdien 1.st.

5.

Paure E.
Trešdien 9.st.

13.

Pavlovskis J.
Piektdien 0.st.

23.

Pavlovska S.
Otrdien 8.,9.st.

21.

Petere I.
Otrdien 9.st.; ceturtdien 9.st.

26.

Plakans P.
Pirmdien 9.st.; piektdien 10.st.

16.

Puhova I.
Pirmdien 9.st.; trešdien 8.st.

m.k./ 7.

Putniņa I.
Otrdien 0.st., ceturtdien 0.st., starpbrīdī pēc 4.st.

13.

Reimandova I.
Trešdien 16.00-16.40

7.

Rubļevska A. A.
Pirmdien 9., otrdien 10.st.; ceturtdien 10.st.

20.

Rudzīte B.
Otrdien 7.st.; trešdien 8.,9.st.

19.

Rūtenberga I.
Pirmdien 9.st.; ceturtdien 8.st.

3.

Simanoviča S.
Pirmdien starpbrīdī pēc 4. un 6.st.; piektdien 0.st.

21./30./32.

Skrupska D.
Otrdien 9.st.

36.

Skunstiņa L.
Otrdien 1.st; ceturtdien 9.,10.st.

22.

Sniķere L.
Pirmdien 8.,9.st.; ceturtdien 9.st.

34.

Spilva – Ekerte S.
Pirmdiena 9.st.; trešdien 1.st.

14.

Strautmane J.
Trešdien 8.,9.st.

37.

Strautiņa I. Piektdien 1.st.

22.

Stūrmane – Siļutina I.
Otrdien 1.st.; ceturtdien 9.st.

30.

Sviklis E.
Pirmdien 10.st.

16.

Šulca A.
Piektdien 9.st.

15.

Šūpola R.
Otrdien 9.,10.st.; ceturtdien 1.st.

31.

Upesleja D.
Ceturtdien 8.,9.st.

sporta z.

Vanaga L.
Trešdien 9.,10st.

38.

Zaķe L.
Otrdien 9.st. ceturtdien 9.st.

25./23.

×