Konsultācijas 2.semestrim 2018./2019.

Skolotājs

Konsultāciju laiks

Kab.

Ābele I.
Pirmdien 9.st., otrdien 9.st; trešdien 1.st.

12.

Aizupietis J.
Ceturtdien 9.st.

29.

Avetisjana P.
Otrdien 1.st.; piektdien 7.st.

5./40.

Bržeska L. Otrdien 1.st., ceturtdien 8.,9.st.

30.

Bukovskis E.
Piektdien 9.st.

29.

Bule I.
Otrdien 9.st., trešdien 8.st

4.

Čoiča A. Otrdien 9.st., ceturtdien 8.,9.st.

32.

Dalbiņa I.
Ceturtdien 1.st.(5.-6.kl.), 8.,9.st.(11.-12.kl.)

35.

Feldmanis A.
Otrdien 9.st.

sporta z.

Gaigala K.
Otrdien 1.st.; trešdien 8.,9.st.

18.

Grišāne I.
Trešdien 7.st.; ceturtdien 10.st.

mājt.kab.

Gusta G.
Pirmdien 9.st.; otrdien 7.st.; trešdien 1.st.

36.

Hvane E.
Otrdien 1.st.

15.

Kalēja D.
Ceturtdien 1.,8.,9.st.

33.

Kārkliņa M.
Otrdien 8.st.; ceturtdien 9.st.

17.

Lanka A.
Pirmdien 10.st.

25.

Lanka Z.
Trešdien 10.st.; ceturtdien 9.st.

25.

Latkovskis E.
Pirmdien 1.st.

15.

Laugale A. Piektdien 8.st.

13.

Leščenko Ž.
Trešdien 1.st, piektdien 9.st.

15./18.

Liniņa-Staķava V.
Pirmdien 14.25 – 15.00; ceturtdien 14.05 – 15.00

sporta z.

Makuha D.
Trešdien 9.,10.st.

33.

Mihailova L.

Trešdien 1.st., ceturtdien 9.st.

6.

Ņefjodova V.
Pirmdiena 9.,10.st.; ceturtdien 1.st.

2.

Oga L.
Pirmdien 1.st.; ceturtdien 1.st.

mājt.kab.

Ogste L.
Pirmdien 1.st.

16.

Ose I.
Trešdien 9.,10.st.

12.

Paegle I.
Pirmdien 9.st.; ceturtdien 1.st.

5.

Paure E.
Trešdien 9.st.

13.

Pavlovskis J.
Piektdien 0.st.

23.

Pavlovska S.
Otrdien 9.st., trešdien 8.st.

21.

Petere I.
Otrdien 9.st.; ceturtdien 9.st.

26.

Plakans P.
Pirmdien 9.st.; piektdien 10.st.

16.

Puhova I.
Pirmdien 9.st.; trešdien 8.st.

m.k./ 7.

Putniņa I.
Otrdien 0.st., ceturtdien 0.st., starpbrīdī pēc 4.st.

13.

Reimandova I.
Trešdien 10.st.

7.

Rubļevska A. A.
Pirmdien 9.st., otrdien 10.st.; ceturtdien 10.st.

20.

Rudzīte B.
Pirmdien 8.st.; trešdien 9.st., piektdien 1.st.

19.

Rūtenberga I.
Pirmdien 9.st.; ceturtdien 8.st.

3.

Simanoviča S.
Pirmdien starpbrīdī pēc 4. un 6.st.; piektdien 0.st.

21./32.

Skrupska D.
Otrdien 9.st.

40.

Skunstiņa L.
Otrdien 1.st; ceturtdien 9.,10.st.

22.

Sniķere L.
Pirmdien 8.,9.st.; ceturtdien 9.st.

34.

Spilva – Ekerte S.
Trešdien 1.st., ceturtdien 9.st.

14.

Strautmane J.
Trešdien 8.,9.st.

37.

Strautiņa I. Piektdien 1.st.

22.

Sviklis E.
Pirmdien 10.st.

16.

Šulca A.
Piektdien 9.st.

15.

Šūpola R.
Ceturtdien 1.,8.,9.st.

31.

Upesleja D.
Ceturtdien 8.,9.st.

sporta z.

Vanaga L.
Trešdien 9.,10st.

38.

Zaķe L.
Otrdien 9.st. ceturtdien 9.st.

25./23.

×