Valsts pārbaudes darbi 6., 9., 11. un 12. klasei


Nobeiguma pārbaudes darbu grafiks pieejams šeit: NPD


Valsts pārbaudes darbi 6. klasei

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2018. gada 8.janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa - 21. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 27. februārī

dabaszinībās (rakstiski) - 2018. gada 6. martā


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 9. klasi

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2018. gada 20. jūnijā

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2018. gada 22. jūnijā

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 26. jūnijā

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 28. jūnijā


Valsts pārbaudes darbi 11. klasei

fizikā - 2018. gada 10. aprīlī

ķīmijā - 2018. gada 10. aprīlī


Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 13. martā, mutvārdu daļa - 13., 14. un 15. martā

vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2018. gada 14. martā

krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 15. martā, mutvārdu daļa - 15. un 16. martā

franču valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2018. gada 16. martā

latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. maijā

matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 25. maijā

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 28. maijā

bioloģijā (rakstiski) - 2018. gada 30. maijā

fizikā (rakstiski) - 2018. gada 4. jūnijā

ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 6. jūnijā

eksāmens notiek:

informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 21. maijā, praktiskā daļa - 21. un 22. maijā

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2018. gada 1. jūnijā

ekonomikā (rakstiski) - 2018. gada 8. jūnijā

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šajos noteikumos un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2018. gada 21. maija līdz 21. jūnijam.

10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

10.1. izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2018. gada 13. jūnijā

10.2. izglītojamā otrajā vai trešajā izvēlētajā svešvalodā - 2018. gada 22. jūnijā

10.3. latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 14. jūnijā

10.4. matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 15. jūnijā

10.5. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 18. jūnijā

10.6. bioloģijā (rakstiski) - 2018. gada 19. jūnijā

10.7. fizikā (rakstiski) - 2018. gada 20. jūnijā

10.8. ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 21. jūnijā

10.9. informātikā (kombinēti) - 2018. gada 25. jūnijā

10.10. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2018. gada 26. jūnijā

10.11. ekonomikā (rakstiski) - 2018. gada 27. jūnijā

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Ņemot vērā 2017./2018. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.

×