Stundu saraksts 1.semestrim

5.a5.b5.c5.d

Klase - 5.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1

mūzika
Muižniece M.
15.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 22 matemātika
Gaigala K.
18.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 latviešu val.
Sniķere L.
34.k. matemātika
Gaigala K.
18.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 23 angļu v.
Laugale A.
38.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. angļu v.
Laugale A.
16.k vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. informātika
Pavlovskis J.
23.k
angļu v.
Paegle I.
5.k.

angļu v.
Paegle I.
5.k.

informātika
Bukovskis E.
29.k
4 matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. angļu v.
Laugale A.
18.k.
angļu v.
Paegle I.
5.k.
5 latviešu val.
Sniķere L.
34.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. sports
Upesleja D.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. literatūra
Sniķere L.
34.k.
6 sports
Upesleja D.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle matemātika
Gaigala K.
18.k. klases stunda
Sniķere L.
34.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. literatūra
Sniķere L.
34.k.
7 mūzika
Muižniece M.
15.k.matemātika
Gaigala K.
18.k.
Klase - 5.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1mūzika
Muižniece M.
15.k.

matemātika
Rudzīte B.
19.k.
2 matemātika
Rudzīte B.
19.k. latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. informātika
Pavlovskis J.
23.k
angļu v.
Paegle I.
5.k.

informātika
Bukovskis E.
29.k
3 literatūra
Čoiča A.
32.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 matemātika
Rudzīte B.
19.k. klases stunda
Paegle I.
5.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 24 literatūra
Čoiča A.
32.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 25 angļu v.
Vanaga L.
38.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k. sports
Upesleja D.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k. mūzika
Muižniece M.
15.k.
angļu v.
Paegle I.
5.k.6 sports
Upesleja D.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k. latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k.angļu v.
Paegle I.
5.k.

7 latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k.

vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
Klase - 5.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu val.
Gusta G.
36.k.

informātika
Pavlovskis J.
23.k
informātika
Bukovskis E.
29.k
2 angļu v.
Mihailova L.
6.k. soc.zinības
Plakans P.
16.k sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle literatūra
Gusta G.
36.k. mūzika
Muižniece M.
15.k.
angļu v.
Avetisjana P.
40.k.3 mūzika
Muižniece M.
15.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. literatūra
Gusta G.
36.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k.
4 matemātika
Kaibe Z.
17.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Kaibe Z.
17.k.
5 matemātika
Kaibe Z.
17.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 matemātika
Kaibe Z.
17.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 26 soc.zinības
Plakans P.
16.k angļu v.
Mihailova L.
6.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.


angļu v.
Avetisjana P.
34.k. mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 2

angļu v.
Avetisjana P.
40.k.
7

dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. klases stunda
Plakans P.
klases stunda
Mihailova L.
6.k.Klase - 5.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu valoda
Dalbiņa I.
35.k

latviešu valoda
Dalbiņa I.
35.k
2 literatūra
Dalbiņa I.
35.k mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 2 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. latviešu valoda
Dalbiņa I.
35.k


mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1

3 literatūra
Dalbiņa I.
35.k mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt.k. 2 angļu v.
Avetisjana P.
40.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. mūzika
Muižniece M.
15.k.


mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 angļu v.
Vanaga L.
38.k.4 mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Skunstiņa L.
22.k.
5 matemātika
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. latviešu valoda
Dalbiņa I.
35.k informātika
Pavlovskis J.
23.k
informātika
Bukovskis E.
29.k
6 angļu v.
Avetisjana P.
40.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. klases stunda
Dalbiņa I.
35.k vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
angļu v.
Vanaga L.
38.k.7 latviešu valoda
Dalbiņa I.
35.k angļu v.
Avetisjana P.
34.k.angļu v.
Vanaga L.
38.k.

6.a6.b6.c6.d

Klase - 6.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1pasaules vēst.
Plakans P.
16.k

mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
2 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. angļu v.
Avetisjana P.
5.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. literatūra
Dalbiņa I.
35.k mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1


angļu v.
Strautmane J.
37.k.mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
3 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle literatūra
Dalbiņa I.
35.k matemātika
Gaigala K.
18.k.
4 angļu v.
Avetisjana P.
40.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k
angļu v.
Strautmane J.
37.k.5 Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k
angļu v.
Strautmane J.
37.k.6 vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle klases stunda
Pavlovska S.
21.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

krievu v.
Makuha D.
23.k krievu v.
Makuha D.
23.k

7 soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. matemātika
Gaigala K.
18.k.informātika
Pavlovskis J.
23.k
informātika
Bukovskis E.
29.k
8 mūzika
Muižniece M.
15.k.


Klase - 6.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1angļu v.
Avetisjana P.
40.k.

angļu v.
Avetisjana P.
40.k.
angļu v.
Strautmane J.
37.k.

angļu v.
Strautmane J.
37.k.
2 latviešu val.
Kalēja D.
33.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. klases stunda
Stūrmane I.
30.k.
3 angļu v.
Avetisjana P.
40.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle literatūra
Kalēja D.
33.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1
angļu v.
Strautmane J.
37.k.

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
4 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. literatūra
Kalēja D.
33.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
5 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. pasaules vēst.
Kārkliņa M.
16.k matemātika
Gaigala K.
18.k.
6 vācu v.
Rūtenberga I.
35.k. vācu v.
Rūtenberga I.
15.k. Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle informātika
Pavlovskis J.
23.k
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.informātika
Pavlovskis J.
23.k
krievu v.
Makuha D.
23.k krievu v.
Makuha D.
23.kinformātika
Bukovskis E.
29.k
7 matemātika
Gaigala K.
18.k.

soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k.

8

latviešu val.
Kalēja D.
33.k.
Klase - 6.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1matemātika
Gaigala K.
18.k.2 mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k.
3 Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
29.k angļu v.
Avetisjana P.
5.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k.


angļu v.
Strautmane J.
37.k.angļu v.
Strautmane J.
37.k.
4 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle latviešu val.
Kalēja D.
33.k. sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle pasaules vēst.
Kārkliņa M.
16.k mūzika
Muižniece M.
15.k.
5 matemātika
Gaigala K.
18.k. vācu v.
Rūtenberga I.
15.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1


krievu v.
Makuha D.
23.k

krievu v.
Makuha D.
14.k. mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
6 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1
angļu v.
Strautmane J.
37.k.

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
7 dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. literatūra
Kalēja D.
33.k.klases stunda
Gaigala K.
18.k.
8

literatūra
Kalēja D.
33.k.informātika
Pavlovskis J.
23.k
informātika
Bukovskis E.
29.kKlase - 6.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1soc.zinības
Stūrmane I.
30.k.

soc.zinības
Stūrmane I.
30.k.
2

klases stunda
Rūtenberga I.
3.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k.
3 matemātika
Gaigala K.
18.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. matemātika
Gaigala K.
18.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k.


krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

4 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. informātika
Pavlovskis J.
23.k


mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. informātika
Bukovskis E.
29.k
5 angļu v.
Avetisjana P.
40.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 pasaules vēst.
Kārkliņa M.
16.k latviešu val.
Sniķere L.
34.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k.
angļu v.
Strautmane J.
37.k. mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2angļu v.
Strautmane J.
37.k.
6 literatūra
Sniķere L.
34.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. matemātika
Gaigala K.
18.k.

matemātika
Gaigala K.
18.k.
7 literatūra
Sniķere L.
34.k. dabaszinības
Pavlovska S.
21.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k.

mūzika
Muižniece M.
15.k.
angļu v.
Strautmane J.
37.k.8 vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k

7.a7.b7.c

Klase - 7.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1angļu v.
Vanaga L.
38.k.

matemātika
Simanoviča S.
32.k.
angļu v.
Laugale A.
4.k.2 klases stunda
Šūpola R.
31.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k. informātika
Pavlovskis J.
23.k latviešu val.
Šūpola R.
31.k. matemātika
Simanoviča S.
32.k.
informātika
Zaķe L.
29.k3 sports
Feldmanis A.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle mūzika
Muižniece M.
15.k. vācu v.
Paure E.
36.k. vācu v.
Paure E.
3.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

krievu v.
Makuha D.
15.k. krievu v.
Makuha D.
14.k.

4 matemātika
Simanoviča S.
30.k. vācu v.
Paure E.
16.k latviešu val.
Šūpola R.
31.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. pasaules vēst.
Kārkliņa M.
21.k.


krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.krievu v.
Makuha D.
23.k

5 matemātika
Simanoviča S.
30.k. Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k matemātika
Simanoviča S.
19.k. sports
Feldmanis A.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle angļu v.
Vanaga L.
38.k.
angļu v.
Laugale A.
30.k.
6 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. matemātika
Simanoviča S.
19.k. literatūra
Šūpola R.
31.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k.
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

angļu v.
Laugale A.
30.k.
7 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. literatūra
Šūpola R.
31.k.

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 28 bioloģija
Pavlovska S.
21.k. bioloģija
Pavlovska S.
21.k.
Klase - 7.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1informātika
Pavlovskis J.
23.kinformātika
Zaķe L.
29.k2 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 bioloģija
Pavlovska S.
21.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. matemātika
Zaķe L.
25.k.
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2angļu v.
Laugale A.
17.k.

3 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. vācu v.
Paure E.
36.k. vācu v.
Paure E.
3.k. matemātika
Zaķe L.
25.k.
mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

krievu v.
Makuha D.
15.k. krievu v.
Makuha D.
14.k.

4 angļu v.
Paegle I.
5.k. vācu v.
Paure E.
30.k angļu v.
Paegle I.
5.k. matemātika
Zaķe L.
26.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k.
angļu v.
Paegle I.
5.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. angļu v.
Paegle I.
5.k.angļu v.
Laugale A.
38.k. krievu v.
Makuha D.
23.k angļu v.
Laugale A.
16.k5 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. literatūra
Šūpola R.
31.k. matemātika
Zaķe L.
12.k. matemātika
Zaķe L.
12.k. pasaules vēst.
Kārkliņa M.
21.k.
6 latviešu val.
Šūpola R.
31.k. literatūra
Šūpola R.
31.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k. klases stunda
Zaķe L.
26.k. mūzika
Muižniece M.
15.k.
7 sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k vizuālā māksla
Puhova I.
7.k. sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle bioloģija
Pavlovska S.
21.k.
8 soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. matemātika
Zaķe L.
29.k
Klase - 7.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1latviešu val.
Šūpola R.
31.k.

latviešu val.
Šūpola R.
31.k.
2 angļu v.
Laugale A.
38.k. informātika
Pavlovskis J.
23.k vācu v.
Paure E.
20.k. vācu v.
Paure E.
3.k. angļu v.
Laugale A.
6.k.
angļu v.
Bule I.
4.k. informātika
Zaķe L.
29.k krievu v.
Makuha D.
2.k. krievu v.
Makuha D.
14.k. angļu v.
Bule I.
4.k.
3 sports
Feldmanis A.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle vācu v.
Paure E.
22.k matemātika
Simanoviča S.
21.k. angļu v.
Laugale A.
17.k. matemātika
Simanoviča S.
32.k.


krievu v.
Makuha D.
23.k

angļu v.
Bule I.
4.k.

4 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. matemātika
Simanoviča S.
21.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Simanoviča S.
32.k.
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 25 mājt.un tehn.
Puhova I.
mājt. k.1 bioloģija
Pavlovska S.
21.k. klases stunda
Bule I.
4.k. sports
Feldmanis A.
sports
Liniņa Staķava V.
sporta zāle literatūra
Šūpola R.
31.k.
mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 26 soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k bioloģija
Pavlovska S.
21.k. pasaules vēst.
Kārkliņa M.
16.k literatūra
Šūpola R.
31.k.
7 matemātika
Simanoviča S.
26.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k.

ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.
8 matemātika
Simanoviča S.
26.k. vizuālā māksla
Puhova I.
7.k.

8.a8.b8.c

Klase - 8.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle

pasaules vēst.
Plakans P.
16.k
2 vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k
krievu v.
Leščenko Ž.
22.k.

krievu v.
Leščenko Ž.
21.k. mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

3 latviešu val.
Kalēja D.
33.k. latviešu val.
Kalēja D.
33.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.


mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

4 soc.zinības
Stūrmane I.
33.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
5 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle ķīmija
Ābele I.
12.k. klases stunda
Kalēja D.
33.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
6 literatūra
Kalēja D.
33.k. fizika
Zaķe L.
25.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. fizika
Zaķe L.
25.k.
7 literatūra
Kalēja D.
33.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. bioloģija
Pavlovska S.
21.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. angļu v.
Paegle I.
5.k.


angļu v.
Strautmane J.
37.k. angļu v.
Strautmane J.
37.k.
8 matemātika
Rubļevska A.
20.k. angļu v.
Paegle I.
5.k.

bioloģija
Pavlovska S.
21.k.angļu v.
Strautmane J.
37.k.

9
Klase - 8.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
2.k.
2 latviešu val.
Sniķere L.
34.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. Latvijas vēst.
Kārkliņa M.
16.k angļu v.
Paegle I.
5.k.
angļu v.
Avetisjana P.
40.k.
3 vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. fizika
Zaķe L.
25.k. literatūra
Sniķere L.
34.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
22.k.4 matemātika
Rubļevska A.
20.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. literatūra
Sniķere L.
34.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
30.k.5 sports
Liniņa Staķava V.
sports
Upesleja D.
sporta zāle angļu v.
Paegle I.
5.k. bioloģija
Pavlovska S.
21.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k.


angļu v.
Avetisjana P.
34.k.

6 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 pasaules vēst.
Kārkliņa M.
17.k.


mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

7 angļu v.
Paegle I.
5.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 klases stunda
Oga L.
16.k
angļu v.
Avetisjana P.
40.k.mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

8matemātika
Rubļevska A.
20.k. fizika
Zaķe L.
25.k. bioloģija
Pavlovska S.
21.k.
9
Klase - 8.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.

sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
2 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k. bioloģija
Lanka A.
26.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
angļu v.
Strautmane J.
37.k.

krievu v.
Leščenko Ž.
2.k.
3 latviešu val.
Sniķere L.
34.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. bioloģija
Lanka A.
26.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
37.k.4 vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. angļu v.
Avetisjana P.
5.k. angļu v.
Avetisjana P.
40.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 matemātika
Rubļevska A.
20.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
16.k angļu v.
Strautmane J.
37.k. angļu v.
Strautmane J.
37.k. mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

5 matemātika
Rubļevska A.
20.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 fizika
Zaķe L.
25.k.


mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

6 matemātika
Rubļevska A.
20.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. fizika
Zaķe L.
12.k. literatūra
Sniķere L.
34.k. pasaules vēst.
Plakans P.
16.k
7 Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. klases stunda
Grišāne I.
32.k. literatūra
Sniķere L.
34.k. latviešu val.
Sniķere L.
34.k.
8

ķīmija
Ābele I.
12.k.mūzika
Muižniece M.
15.k.
9

ķīmija
Ābele I.
12.k.

9.a9.b9.c

Klase - 9.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1ķīmija
Ābele I.
12.k.

ķīmija
Ābele I.
12.k.
2 sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k. Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k matemātika
Rudzīte B.
19.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k.
3 matemātika
Rudzīte B.
19.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k.
4 vācu v.
Vēze S.
7.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. vācu v.
Vēze S.
4.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.5 vācu v.
Vēze S.
7.k. bioloģija
Petere I.
26.k. literatūra
Gusta G.
36.k. bioloģija
Petere I.
26.k. pasaules vēst.
Plakans P.
16.k
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.6 mūzika
Muižniece M.
15.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. literatūra
Gusta G.
36.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k. angļu v.
Paegle I.
5.k.


angļu v.
Strautmane J.
37.k.angļu v.
Strautmane J.
37.k.
7 latviešu val.
Gusta G.
36.k. fizika
Zaķe L.
29.k

fizika
Zaķe L.
25.k. klases stunda
Rudzīte B.
19.k.
8 angļu v.
Paegle I.
5.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.

mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1

angļu v.
Strautmane J.
37.k.mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

9

mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2
Klase - 9.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.

fizika
Zaķe L.
25.k.
2 sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Rubļevska A.
20.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. ķīmija
Ābele I.
12.k.
3 vācu v.
Vēze S.
30.k. bioloģija
Petere I.
26.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle pasaules vēst.
Plakans P.
16.k
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.krievu v.
Makuha D.
23.k4 literatūra
Gusta G.
36.k. fizika
Zaķe L.
29.k bioloģija
Petere I.
26.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k.


angļu v.
Strautmane J.
37.k.

5 literatūra
Gusta G.
36.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k. vācu v.
Vēze S.
15.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. angļu v.
Paegle I.
5.k.

krievu v.
Makuha D.
5.k. angļu v.
Strautmane J.
37.k.

6 latviešu val.
Gusta G.
36.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 vācu v.
Vēze S.
3.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. klases stunda
Rubļevska A.
20.k.


mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2 krievu v.
Makuha D.
5.k.7 matemātika
Rubļevska A.
20.k. mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1 matemātika
Rubļevska A.
20.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k.mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

8 Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k

mūzika
Muižniece M.
15.k. matemātika
Rubļevska A.
20.k.

9 angļu v.
Paegle I.
5.k.angļu v.
Strautmane J.
37.k.


Klase - 9.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
2 Latvijas vēst.
Plakans P.
16.k bioloģija
Petere I.
26.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. soc.zinības
Stūrmane I.
30.k. klases stunda
Strautmane J.
37.k.
3 vācu v.
Vēze S.
7.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle ķīmija
Ābele I.
12.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. latviešu valoda
Kalēja D.
33.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.angļu v.
Paegle I.
5.k.

krievu v.
Makuha D.
23.kangļu v.
Strautmane J.
37.k.

4 matemātika
Skunstiņa L.
22.k. mūzika
Muižniece M.
15.k. latviešu valoda
Kalēja D.
33.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. ķīmija
Ābele I.
12.k.
5 latviešu valoda
Kalēja D.
33.k. fizika
Zaķe L.
29.k vācu v.
Vēze S.
15.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.krievu v.
Makuha D.
5.k.6 angļu v.
Paegle I.
5.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. vācu v.
Vēze S.
3.k. literatūra
Kalēja D.
33.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.
angļu v.
Paegle I.
5.k.

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.angļu v.
Strautmane J.
37.k.

krievu v.
Makuha D.
5.k.7 matemātika
Skunstiņa L.
22.k. angļu v.
Paegle I.
5.k. bioloģija
Petere I.
26.k. literatūra
Kalēja D.
33.k. fizika
Zaķe L.
25.k.


angļu v.
Strautmane J.
37.k.

8

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2

vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. pasaules vēst.
Plakans P.
16.k


mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1

9

mājt.un tehn.
Oga L.
mājt.k. 2mājt.un tehn.
Grišāne I.
mājt. k.1

10.a10.b10.c

Klase - 10.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.

kulturoloģija
Putniņa I.
13.k.

2 latviešu val.
Čoiča A.
32.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. fizika
Lanka Z.
25.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k.
angļu v.
Strautiņa I.
22.k.
3 ķīmija
Ābele I.
12.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. informātika
Aizupietis J.
29.k L.p.vēsture
Kārkliņa M.
16.k angļu v.
Vanaga L.
38.k.


angļu v.
Strautiņa I.
17.k. informātika
INFORM
23.k

angļu v.
Strautiņa I.
22.k.
4 fizika
Lanka Z.
25.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. informātika
Aizupietis J.
29.k angļu v.
Vanaga L.
38.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
informātika
Aizupietis J.
29.k angļu v.
Vanaga L.
38.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
informātika
INFORM
23.k angļu v.
Strautiņa I.
36.k. krievu v.
Makuha D.
33.k.
5 fizika
Lanka Z.
25.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. bioloģija
Petere I.
26.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle


angļu v.
Strautiņa I.
33.k.

6 matemātika
Skunstiņa L.
22.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
7 vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. klases stunda
Stūrmane G.
40.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
16.k matemātika
Skunstiņa L.
22.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.krievu v.
Makuha D.
23.k8 matemātika
Skunstiņa L.
22.k. bioloģija
Petere I.
26.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. latviešu val.
Čoiča A.
32.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.krievu v.
Makuha D.
5.k.9
Klase - 10.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

angļu v.
Vanaga L.
38.k.

angļu v.
Vanaga L.
38.k.angļu v.
Strautiņa I.
17.k.

angļu v.
Strautiņa I.
4.k.

2

angļu v.
Vanaga L.
38.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k.


angļu v.
Strautiņa I.
17.k.

angļu v.
Strautiņa I.
4.k.

3 bioloģija
Petere I.
26.k. kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. informātika
Aizupietis J.
29.k krievu v.
Leščenko Ž.
2.k.


informātika
INFORM
23.k vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
4 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. ekonomika+
Ogste L.
40.k. latviešu val.
Čoiča A.
32.k. informātika
Aizupietis J.
29.k angļu v.
Vanaga L.
38.k.


veselības māc.
Petere I.
26.k.

informātika
INFORM
23.k angļu v.
Strautiņa I.
16.k
5 krievu v.
Leščenko Ž.
23.k matemātika
Kaibe Z.
17.k. krievu v.
Leščenko Ž.
34.k. fizika
Lanka Z.
25.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
vācu v.
Rūtenberga I.
15.k.

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.6 ķīmija
Ābele I.
12.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
7 L.p.vēsture
Kārkliņa M.
29.k fizika
Lanka Z.
25.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. bioloģija
Petere I.
26.k.
8 latviešu val.
Čoiča A.
32.k. fizika
Lanka Z.
25.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
16.k ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.
9klases stunda
Kaibe Z.
17.k.


Klase - 10.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

kulturoloģija
Putniņa I.
13.k.

sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zālepsiholoģija
Šūpola R.
31.k.

2 fizika
Lanka Z.
25.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Ose I.
26.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k.
dabaszinības
Lanka A.
20.k.

matemātika
Rudzīte B.
19.k.3 fizika
Lanka Z.
25.k. matemātika
Ose I.
12.k. fizika
Lanka Z.
18.k. latviešu val.
Čoiča A.
32.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
21.k.
dabaszinības
Lanka A.
20.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k. režijas pamati
Pauliņa K.
svētku zāle4 L.p.vēsture
Kārkliņa M.
29.k matemātika++
Ose I.
19.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. matemātika
Ose I.
14.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.


angļu v.+
Vanaga L.
38.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. matemātika
Ose I.
14.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.


skatuves kust.
Muciņš R.
svētku zāle režijas pamati
Pauliņa K.
svētku zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k. krievu v.
Makuha D.
33.k.
5 matemātika
Ose I.
26.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. latviešu val.
Čoiča A.
32.k. informātika
Aizupietis J.
29.k bioloģija
Petere I.
26.k.
matemātika
Rudzīte B.
19.k. skatuves kust.
Muciņš R.
svētku zāle

informātika
INFORM
23.k aktiermeistar.
Birbele A.
svētku zāle
6 klases stunda
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. informātika
Aizupietis J.
29.k ķīmija
Ābele I.
12.k.


angļu v.
Bule I.
4.k. angļu v.
Bule I.
4.k. informātika
INFORM
23.k aktiermeistar.
Birbele A.
svētku zāle
7 vācu v.
Rūtenberga I.
31.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

angļu v.
Vanaga L.
38.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k.
krievu v.
Makuha D.
23.k

angļu v.
Bule I.
4.k. aktiermeistar.
Šteina A.
Burtniekos angļu v.
Bule I.
4.k.
8 matemātika+
Ose I.
4.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k. bioloģija
Petere I.
26.k.

matemātika+
Ose I.
4.k.

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. bioloģija
Petere I.
26.k.

skatuves runa
Šteina A.
svētku zāle

krievu v.
Makuha D.
5.k. aktiermeistar.
Šteina A.
Burtniekos

9 matemātika+
Ose I.
4.k.skatuves runa
Šteina A.
svētku zāle11.a11.b11.c

Klase - 11.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle

ķīmija
Ābele I.
12.k.

2 L.p.vēsture
Kārkliņa M.
29.k kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. bioloģija
Petere I.
26.k.
3 literatūra
Šūpola R.
31.k. latviešu val.
Šūpola R.
31.k. bioloģija
Petere I.
26.k. literatūra
Šūpola R.
31.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
4 latviešu val.
Šūpola R.
31.k. angļu v.
Bule I.
4.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. literatūra
Šūpola R.
31.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle


angļu v.
Mihailova L.
6.k.

5 ķīmija
Ābele I.
12.k. fizika+
Lanka Z.
25.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. angļu v.
Bule I.
4.k. angļu v.
Bule I.
4.k.


angļu v.+
Bule I.
4.k.

angļu v.
Mihailova L.
6.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.
6 matemātika
Kaibe Z.
17.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. informātika
Aizupietis J.
29.k fizika
Lanka Z.
25.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
informātika
INFORM
23.k

krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
7 matemātika
Kaibe Z.
17.k. angļu v.
Bule I.
4.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.


angļu v.
Mihailova L.
6.k. krievu v.
Makuha D.
5.k.

krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.

krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
8 fizika
Lanka Z.
25.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
17.k. klases stunda
Spilva-Ekerte S.
14.k.

9 fizika
Lanka Z.
25.k.


Klase - 11.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle

fizika
Lanka Z.
25.k.

2 matemātika
Kaibe Z.
17.k. literatūra
Dalbiņa I.
35.k literatūra
Dalbiņa I.
35.k ekonomika+
Ogste L.
40.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
21.k.
3 matemātika
Kaibe Z.
17.k. fizika
Lanka Z.
25.k. literatūra
Dalbiņa I.
35.k ķīmija
Ābele I.
12.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
4 ķīmija
Ābele I.
12.k. fizika
Lanka Z.
25.k. vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
5 L.p.vēsture
Kārkliņa M.
29.k latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k informātika
Aizupietis J.
29.k klases stunda
Ņefjodova V.
2.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k.
informātika
INFORM
23.k6 angļu v.
Bule I.
4.k. latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k matemātika
Kaibe Z.
17.k. angļu v.
Bule I.
4.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
angļu v.
Mihailova L.
6.k.angļu v.
Mihailova L.
6.k. krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
7 angļu v.
Bule I.
4.k. politika&tiesīb
Skrupska D. K.
36.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. angļu v.
Bule I.
4.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
angļu v.
Mihailova L.
6.k.

krievu v.
Makuha D.
5.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k. krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.

krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
8 ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k. angļu v.
Bule I.
4.k. bioloģija
Petere I.
26.k. matemātika
Kaibe Z.
17.k. bioloģija
Petere I.
26.k.


angļu v.
Mihailova L.
6.k.

9

Klase - 11.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

L.p.vēsture
Plakans P.
16.k

sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle

2 ķīmija
Ābele I.
12.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle vizuālā māksla
Reimandova I.
7.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle matemātika
Rudzīte B.
19.k.
3 L.p.vēsture
Plakans P.
16.k latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. psiholoģija
Šūpola R.
31.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. bioloģija+
Petere I.
26.k.
matemātika+
Rudzīte B.
19.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k. ķīmija+
Ābele I.
12.k.
4 bioloģija
Petere I.
26.k. kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. ģeogrāfija
Spilva-Ekerte S.
14.k.
angļu v.
Mihailova L.
6.k.5 latviešu valoda
Čoiča A.
32.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. angļu v.
Vanaga L.
38.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k.


angļu v.
Mihailova L.
6.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.6 matemātika
Rudzīte B.
19.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. bioloģija
Petere I.
26.k. literatūra
Čoiča A.
32.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
7 matemātika
Rudzīte B.
19.k. matemātika
Rudzīte B.
19.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. fizika
Lanka Z.
19.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Makuha D.
5.k.

krievu v.
Makuha D.
32.k.
krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.

krievu v.
Leščenko Ž.
33.k.
8 klases stunda
Upesleja D.
29.k

fizika
Lanka Z.
25.k. informātika
Aizupietis J.
29.k angļu v.
Vanaga L.
38.k.


informātika
INFORM
23.k angļu v.
Mihailova L.
6.k.
9fizika
Lanka Z.
25.k.


12.a12.b

Klase - 12.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ekonomika
Ogste L.
40.k.

L.p.vēsture
Sviklis E.
16.k

2 L.p.vēsture
Sviklis E.
5.k. angļu v.
Bule I.
4.k. angļu v.
Bule I.
4.k. kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle


angļu v.
Mihailova L.
6.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.3 angļu v.
Bule I.
4.k. angļu v.
Bule I.
4.k. klases stunda
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. literatūra
Dalbiņa I.
35.k
angļu v.
Mihailova L.
6.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.

4 literatūra
Dalbiņa I.
35.k sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k ekonomika
Ogste L.
40.k. angļu v.
Bule I.
4.k.
angļu v.
Mihailova L.
6.k.
5 literatūra
Dalbiņa I.
35.k sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle latviešu val.
Dalbiņa I.
35.k ekonomika
Ogste L.
40.k. ķīmija
Ābele I.
12.k.
6 fizika
Lanka Z.
25.k. bioloģija
Petere I.
26.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. krievu v.
Makuha D.
15.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k.


vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

7 fizika
Lanka Z.
25.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. fizika
Lanka Z.
25.k. bioloģija
Petere I.
26.k. literatūra+
Dalbiņa I.
35.k
matemātika+
Skunstiņa L.
22.k.
8 krievu v.
Makuha D.
23.k matemātika
Skunstiņa L.
22.k. matemātika
Skunstiņa L.
22.k. ķīmija
Ābele I.
12.k. krievu v.
Makuha D.
32.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.

vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.Klase - 12.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

ķīmija
Ābele I.
12.k.

ekonomika
Ogste L.
40.k.

2 literatūra
Gusta G.
36.k. ekonomika
Ogste L.
40.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. matemātika
Ose I.
20.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle
3 literatūra
Gusta G.
36.k. ekonomika
Ogste L.
40.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k. kulturoloģija
Putniņa I.
13.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k.
angļu v.
Bule I.
4.k.

angļu v.
Bule I.
4.k.
4 angļu v.
Mihailova L.
6.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle ķīmija
Ābele I.
12.k. fizika
Lanka Z.
25.k. bioloģija
Petere I.
26.k.
angļu v.
Bule I.
4.k.5 angļu v.
Mihailova L.
6.k. sports
Feldmanis A.
sports
Upesleja D.
sporta zāle fizika
Lanka Z.
25.k. latviešu val.
Gusta G.
36.k. literatūra
Gusta G.
36.k.
angļu v.
Bule I.
4.k.6 matemātika+
Ose I.
18.k. matemātika
Ose I.
36.k. fizika
Lanka Z.
25.k. krievu v.
Makuha D.
15.k. klases stunda
Gusta G.
36.k.
matemātika+
Ose I.
18.k.vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.

bioloģija+
Petere I.
26.k.krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.

7 matemātika
Ose I.
12.k. bioloģija
Petere I.
26.k. matemātika
Ose I.
12.k. L.p.vēsture
Kārkliņa M.
16.k L.p.vēsture
Kārkliņa M.
17.k.
8 krievu v.
Makuha D.
23.k psiholoģija
Šūpola R.
31.k. matemātika
Ose I.
12.k. angļu v.
Mihailova L.
6.k. krievu v.
Makuha D.
32.k.
vācu v.
Rūtenberga I.
31.k. psiholoģija
Šūpola R.
31.k.

angļu v.
Mihailova L.
6.k. vācu v.
Rūtenberga I.
3.k.
krievu v.
Ņefjodova V.
2.k. politika&tiesīb
Skrupska D. K.
36.k.

angļu v.
Bule I.
4.k. krievu v.
Ņefjodova V.
2.k.
×