Stundu saraksts 1.semestrim 2019./2020.m.g.

5.a5.b5.c5.d

Klase - 5.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 angļu v. 38.k.

mūzika 15.k.

latviešu val. 32.k.
angļu v. 5.k.2 literatūra 36.k. mājt.un tehn. māj.k1 angļu v. 38.k. soc.zinības 30.k. latviešu val. 32.k.


mājt.un tehn. māj.k2 angļu v. 5.k.3 literatūra 34.k. mājt.un tehn. māj.k1 matemātika 21.k. matemātika 21.k. matemātika 21.k.


mājt.un tehn. māj.k2

4 matemātika 21.k. informātika 23.k matemātika 21.k. sports sporta z. klases st. 21.k.


informātika 29.k

5

6 sports sporta z. dabasz. 32.k. latviešu val. 31.k. latviešu val. 31.k. vizuālā māksla 7.k.
7 mūzika 15.k. dabasz. 32.k. soc.zinības 30.k. latviešu val. 3.k.

8

angļu v. 38.k.

matemātika 21.k.angļu v. 5.k.

9

10

Klase - 5.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 mājt.un tehn. māj.k1

vizuālā māksla 7.k.

mūzika 15.k.
mājt.un tehn. māj.k22 mājt.un tehn. māj.k1 mūzika 15.k. soc.zinības 30.k. matemātika 21.k. matemātika 21.k.
mājt.un tehn. māj.k23 latviešu val. 36.k. matemātika 21.k. soc.zinības 30.k. latviešu val. 36.k. literatūra 36.k.
4 angļu v. 5.k. matemātika 21.k. angļu v. 5.k. sports sporta z. literatūra 36.k.
angļu v. 37.k.

angļu v. 37.k.5

6 sports sporta z. latviešu val. 36.k. latviešu val. 36.k. dabasz. 32.k. latviešu val. 36.k.
7 matemātika 21.k. informātika 23.k matemātika 21.k. dabasz. 32.k. angļu v. 5.k.


informātika 29.kangļu v. 37.k.
8

klases st. 36.k.

9

10

Klase - 5.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1literatūra 31.k.

matemātika 29.k
2 vizuālā māksla 7.k. matemātika 20.k. literatūra 31.k. mūzika 15.k. mūzika 15.k.
3 matemātika 20.k. dabasz. 32.k. sports sporta z. soc.zinības 30.k. mājt.un tehn. māj.k2
mājt.un tehn. māj.k1
4 latviešu val. 31.k. dabasz. 32.k. latviešu val. 31.k. latviešu val. 32.k. mājt.un tehn. māj.k2
mājt.un tehn. māj.k1
5

6 soc.zinības 30.k. latviešu val. 4.k. angļu v. 5.k. matemātika 17.k. angļu v. 5.k.
angļu v. 40.k.

angļu v. 40.k.
7 angļu v. 5.k. klases st. 7.k. informātika 29.k matemātika 17.k. matemātika 20.k.
angļu v. 37.k.

informātika 23.k8 sports sporta z. latviešu val. 15.k.

9

10

Klase - 5.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1soc.zinības 30.k.

mājt.un tehn. māj.k1
mājt.un tehn. māj.k2
2

angļu v. 37.k. matemātika 2.k. literatūra 32.k. mājt.un tehn. māj.k1


angļu v. 38.k.mājt.un tehn. māj.k2
3 dabasz. 32.k. informātika 23.k sports sporta z. literatūra 32.k. latviešu val. 32.k.


informātika 29.k

4 dabasz. 32.k. mūzika 15.k. vizuālā māksla 7.k. soc.zinības 30.k. latviešu val. 32.k.
5

6 matemātika 19.k. mūzika 15.k. angļu v. 37.k. angļu v. 37.k. matemātika 20.k.
angļu v. 38.k. angļu v. 38.k.

7 matemātika 19.k. latviešu val. 3.k. latviešu val. 31.k. klases st. 37.k. latviešu val. 32.k.
8 sports sporta z. matemātika 18.k.

matemātika 18.k.

9

10

6.a6.b6.c6.d

Klase - 6.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 literatūra 34.k.

pasaules vēst. 16.k

angļu v. 31.k.
angļu v. 5.k.
2 literatūra 34.k. soc.zinības 30.k. mūzika 15.k. sports sporta z. angļu v. 31.k.
angļu v. 5.k.
3 matemātika 18.k. soc.zinības 30.k. mājt.un tehn. māj.k1 angļu v. 37.k. vizuālā māksla 7.k.
mājt.un tehn. māj.k2 angļu v. 5.k.

4 klases st. 34.k. matemātika 18.k. mājt.un tehn. māj.k1 latviešu val. 34.k. mūzika 15.k.
mājt.un tehn. māj.k25

6 vācu v. 3.k. informātika 23.k latviešu val. 34.k. matemātika 18.k. vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.

krievu v. 2.k.
krievu v. 16.k informātika 29.kkrievu v. 29.k
krievu v. 4.k.

krievu v. 13.k.
7 sports sporta z. matemātika 18.k.

matemātika 18.k. Latvijas vēst. 16.k
8

dabasz. 32.k.

latviešu val. 34.k. latviešu val. 34.k.
9

dabasz. 32.k.

10

Klase - 6.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 matemātika 20.k.

dabasz. 32.k.

literatūra 34.k.
2 klases st. 5.k. pasaules vēst. 17.k. dabasz. 32.k. sports sporta z. literatūra 34.k.
3 angļu v. 38.k. matemātika 17.k. matemātika 2.k. latviešu val. 34.k. latviešu val. 34.k.
angļu v. 5.k.4 matemātika 19.k. latviešu val. 34.k. matemātika 4.k. mūzika 15.k. Latvijas vēst. 17.k.
5

6 vācu v. 3.k. angļu v. 38.k. mājt.un tehn. māj.k1 latviešu val. 34.k. vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.

krievu v. 2.k.
krievu v. 16.k angļu v. 5.k. mājt.un tehn. māj.k2

krievu v. 29.k
krievu v. 4.k.

krievu v. 13.k.
7 sports sporta z. mūzika 15.k. mājt.un tehn. māj.k1 vizuālā māksla 7.k.

mājt.un tehn. māj.k28

soc.zinības 30.k. informātika 23.k angļu v. 38.k.

informātika 29.k angļu v. 5.k.

9

soc.zinības 30.k.

10

Klase - 6.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 sports sporta z. mūzika 15.k. angļu v. 40.k.angļu v. 6.k.2 soc.zinības 30.k. literatūra 36.k. sports sporta z.

latviešu val. 36.k.
3 soc.zinības 30.k. literatūra 36.k. vizuālā māksla 7.k. matemātika 31.k. matemātika 29.k
4 latviešu val. 36.k. matemātika 17.k. klases st. 6.k. latviešu val. 36.k. matemātika 34.k.
5

6 informātika 23.k angļu v. 40.k. pasaules vēst. 16.k mājt.un tehn. māj.k1 mūzika 15.k.
informātika 29.k angļu v. 6.k.

mājt.un tehn. māj.k2

7 latviešu val. 36.k. matemātika 17.k. krievu v. 2.k. mājt.un tehn. māj.k1 krievu v. 2.k.
krievu v. 15.k.

krievu v. 29.k
krievu v. 13.k. mājt.un tehn. māj.k2 krievu v. 13.k.
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.
8 angļu v. 40.k. Latvijas vēst. 16.k

dabasz. 32.k.

angļu v. 6.k.9

dabasz. 32.k.

10

Klase - 6.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 sports sporta z.

pasaules vēst. 2.k.2 literatūra 35.k klases st. 35.k sports sporta z. latviešu val. 35.k

3 literatūra 35.k angļu v. 4.k. mūzika 15.k. latviešu val. 35.k mūzika 15.k.


angļu v. 38.k.

4 angļu v. 40.k. latviešu val. 35.k angļu v. 40.k. Latvijas vēst. 35.k latviešu val. 35.k
angļu v. 38.k.

angļu v. 38.k.5

6 dabasz. 32.k. soc.zinības 30.k. informātika 23.k matemātika 21.k. matemātika 21.k.
informātika 29.k7 dabasz. 32.k. soc.zinības 30.k. krievu v. 2.k. matemātika 21.k. krievu v. 2.k.
krievu v. 15.k.

krievu v. 29.k
krievu v. 13.k.

krievu v. 13.k.
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.
8 matemātika 21.k.

matemātika 21.k. mājt.un tehn. māj.k1 vizuālā māksla 7.k.


mājt.un tehn. māj.k2

9

mājt.un tehn. māj.k1mājt.un tehn. māj.k2

10

7.a7.b7.c7.d

Klase - 7.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 latviešu val. 35.k

Latvijas vēst. 17.k.

latviešu val. 35.k
2 matemātika 18.k. bioloģija 32.k. matemātika 18.k. matemātika 18.k. ģeogrāfija 2.k.
3 vizuālā māksla 7.k. mūzika 40.k. angļu v. 40.k. matemātika 18.k. angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k.

angļu v. 37.k.
4 sports sporta z. angļu v. 2.k. ģeogrāfija 14.k. soc.zinības 14.k. vācu v. 3.k.


angļu v. 37.k.krievu v. 2.k.
krievu v. 29.k
5

6 mājt.un tehn. māj.k1 literatūra 35.k vācu v. 3.k. informātika 23.k matemātika 18.k.
mājt.un tehn. māj.k2

krievu v. 2.k. informātika 29.k

krievu v. 15.k.7 mājt.un tehn. māj.k1 literatūra 35.k pasaules vēst. 17.k. sports sporta z. matemātika 18.k.
mājt.un tehn. māj.k28 bioloģija 32.k. klases st. 14.k. latviešu val. 35.k

latviešu val. 35.k
9

vācu v. 3.k.krievu v. 2.k.krievu v. 15.k.

10

Klase - 7.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1soc.zinības 14.k.
2 matemātika 21.k. mūzika 40.k. latviešu val. 33.k. literatūra 33.k. pasaules vēst. 17.k.
3 matemātika 21.k. vizuālā māksla 7.k. bioloģija 32.k. literatūra 33.k. latviešu val. 33.k.
4 sports sporta z. latviešu val. 33.k. Latvijas vēst. 17.k. matemātika 21.k. vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.
krievu v. 29.k
5

6 ģeogrāfija 14.k. matemātika 21.k. vācu v. 3.k. ģeogrāfija 14.k. klases st. 30.k.
krievu v. 2.k.krievu v. 15.k.7 informātika 23.k matemātika 21.k. bioloģija 32.k. sports sporta z. matemātika 21.k.
informātika 29.k8 mājt.un tehn. māj.k1 angļu v. 40.k. angļu v. 38.k. latviešu val. 33.k. angļu v. 40.k.
mājt.un tehn. māj.k2 angļu v. 37.k. angļu v. 37.k.

angļu v. 37.k.
9 mājt.un tehn. māj.k1 vācu v. 3.k.

mājt.un tehn. māj.k2 krievu v. 2.k.krievu v. 15.k.

10

Klase - 7.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 klases st. 18.k.

ģeogrāfija 14.k.

angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k.
2 Latvijas vēst. 17.k. soc.zinības 14.k. bioloģija 34.k. ģeogrāfija 14.k. vācu v. 3.k.
krievu v. 29.k
3 sports sporta z. latviešu val. 33.k. bioloģija 34.k. sports sporta z. matemātika 18.k.
4 matemātika 18.k. vizuālā māksla 7.k. matemātika 18.k. matemātika 18.k. matemātika 18.k.
5

6 angļu v. 40.k. vācu v. 3.k. pasaules vēst. 17.k. latviešu val. 33.k. literatūra 33.k.
angļu v. 37.k. krievu v. 16.k

7 mūzika 40.k. angļu v. 40.k. latviešu val. 33.k. latviešu val. 33.k. literatūra 33.k.


angļu v. 37.k.

8 matemātika 18.k. mājt.un tehn. māj.k1 vācu v. 3.k. informātika 23.kmājt.un tehn. māj.k2 krievu v. 15.k. informātika 29.k

9

mājt.un tehn. māj.k1mājt.un tehn. māj.k2

10

Klase - 7.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 bioloģija 32.k.

matemātika 18.k.

matemātika 18.k.
2 soc.zinības 14.k. matemātika 18.k. angļu v. 40.k. vācu v. 3.k. angļu v. 40.k.
angļu v. 37.k. krievu v. 2.k. angļu v. 37.k.
3 sports sporta z. matemātika 18.k. pasaules vēst. 17.k. sports sporta z. vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.
4 ģeogrāfija 14.k. mūzika 40.k. bioloģija 32.k. informātika 23.k angļu v. 40.k.


informātika 29.k angļu v. 37.k.
5

6 latviešu val. 34.k. mājt.un tehn. māj.k1 ģeogrāfija 14.k. klases st. 3.k. literatūra 34.k.


mājt.un tehn. māj.k2

7 matemātika 18.k. mājt.un tehn. māj.k1 latviešu val. 34.k. latviešu val. 34.k. literatūra 34.k.


mājt.un tehn. māj.k2

8 vizuālā māksla 7.k. vācu v. 3.k. Latvijas vēst. 17.k.

matemātika 18.k.


krievu v. 2.k.

9

latviešu val. 34.k.

10

8.a8.b8.c

Klase - 8.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

pasaules vēst. 17.k.matemātika 30.k.
2

bioloģija 12.k. matemātika 1.k. Latvijas vēst. 17.k. matemātika 30.k.
3 matemātika 1.k. literatūra 31.k. ģeogrāfija 14.k. fizika 16.k angļu v. 38.k.
angļu v. 31.k.
4 matemātika 2.k. literatūra 31.k. ķīmija 12.k. angļu v. 38.k. fizika 25.k.


angļu v. 33.k.

5

6 vizuālā māksla 7.k. latviešu val. 31.k. matemātika 33.k. mūzika 15.k. mājt.un tehn. māj.k1
mājt.un tehn. māj.k2
7 vācu v. 13.k. soc.zinības 14.k. sports sporta z. latviešu val. 31.k. mājt.un tehn. māj.k1
krievu v. 16.k

mājt.un tehn. māj.k2
krievu v. 2.k.8 klases st. 31.k. latviešu val. 31.k. bioloģija 18.k. ģeogrāfija 14.k. ķīmija 12.k.
9 vācu v. 13.k.sports sporta z. angļu v. 38.k.
krievu v. 16.k

angļu v. 37.k.
krievu v. 2.k.10 vācu v. 13.k.krievu v. 16.kkrievu v. 2.k.Klase - 8.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1klases st. 25.k.

pasaules vēst. 17.k.
2

vizuālā māksla 7.k. matemātika 21.k. matemātika 16.k ķīmija 12.k.
3

bioloģija 26.k. fizika 18.k. ģeogrāfija 14.k. Latvijas vēst. 17.k.
4 latviešu val. 33.k. ģeogrāfija 14.k. sports sporta z. matemātika 17.k. angļu v. 5.k.
angļu v. 31.k.
5

6 mūzika 15.k. literatūra 33.k. bioloģija 18.k. angļu v. 5.k. fizika 25.k.


angļu v. 40.k.

7 vācu v. 13.k. matemātika 26.k. ķīmija 12.k. angļu v. 5.k. matemātika 25.k.
krievu v. 16.kangļu v. 40.k.

krievu v. 2.k.8 latviešu val. 33.k. matemātika 26.k. latviešu val. 33.k. sports sporta z. mājt.un tehn. māj.k1
mājt.un tehn. māj.k2
9 vācu v. 13.k. literatūra 33.k.

soc.zinības 14.k. mājt.un tehn. māj.k1
krievu v. 16.k

mājt.un tehn. māj.k2
krievu v. 2.k.10 vācu v. 13.k.krievu v. 16.kkrievu v. 2.k.Klase - 8.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 Latvijas vēst. 17.k.

latviešu val. 33.k.

ķīmija 12.k.
2 vācu v. 13.k. latviešu val. 33.k. pasaules vēst. 17.k. vācu v. 23.k fizika 25.k.
krievu v. 16.kkrievu v. 29.k

3 latviešu val. 33.k. mūzika 15.k. matemātika 1.k. mājt.un tehn. māj.k1 matemātika 30.k.


mājt.un tehn. māj.k2

4 vācu v. 13.k. bioloģija 30.k. matemātika 1.k. mājt.un tehn. māj.k1 matemātika 30.k.
krievu v. 16.kmājt.un tehn. māj.k2

5

6 matemātika 17.k. fizika 25.k. ķīmija 12.k. klases st. 4.k. angļu v. 4.k.
angļu v. 38.k.
7 matemātika 17.k. bioloģija 31.k. sports sporta z. ģeogrāfija 14.k. angļu v. 4.k.
angļu v. 38.k.
8 ģeogrāfija 14.k. vizuālā māksla 7.k. soc.zinības 14.k. angļu v. 4.k. literatūra 33.k.


angļu v. 40.k.

9

sports sporta z. literatūra 33.k.
10

9.a9.b9.c

Klase - 9.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1ķīmija 12.k.

matemātika 20.k.
2 latviešu val. 33.k. fizika 3.k. matemātika 20.k. matemātika 20.k. klases st. 33.k.
3 bioloģija 26.k. angļu v. 5.k. bioloģija 26.k. mūzika 15.k. fizika 25.k.


angļu v. 37.k.

4 vācu v. 3.k. mājt.un tehn. māj.k1 sports sporta z. angļu v. 5.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 15.k. mājt.un tehn. māj.k2

angļu v. 37.k.

5 vācu v. 3.k. mājt.un tehn. māj.k1 latviešu val. 33.k. angļu v. 5.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 15.k. mājt.un tehn. māj.k2

angļu v. 37.k.

6

7 latviešu val. 33.k. literatūra 33.k.

matemātika 20.k. ķīmija 12.k.
8 matemātika 20.k. literatūra 33.k.

sports sporta z. vācu v. 3.k.
krievu v. 13.k.
9 matemātika 20.k. pasaules vēst. 16.k

vizuālā māksla 7.k. soc.zinības 16.k
10

Latvijas vēst. 16.k

Klase - 9.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 vācu v. 3.k.

mājt.un tehn. māj.k1

vācu v. 3.k.
krievu v. 15.k.

mājt.un tehn. māj.k2

krievu v. 13.k
2 vācu v. 3.k. angļu v. 5.k. mājt.un tehn. māj.k1 vizuālā māksla 7.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 15.k. angļu v. 22.k. mājt.un tehn. māj.k23 Latvijas vēst. 17.k. fizika 3.k. ķīmija 12.k. bioloģija 26.k. ģeogrāfija 14.k.
4 matemātika 20.k. matemātika 20.k. klases st. 19.k. matemātika 20.k. ķīmija 12.k.
5 angļu v. 5.k. latviešu val. 34.k. latviešu val. 34.k. matemātika 20.k. soc.zinības 16.k
angļu v. 40.k.6

7 latviešu val. 34.k. literatūra 34.k. angļu v. 5.k. mūzika 15.k. pasaules vēst. 17.k.
angļu v. 40.k.8 bioloģija 26.k. literatūra 34.k. matemātika 20.k.

fizika 25.k.
9
4.k. matemātika 20.k. sports sporta z.

sports sporta z.
10

Klase - 9.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1vācu v. 3.k.

bioloģija 26.k.
krievu v. 13.k.2 angļu v. 37.k. literatūra 34.k. ķīmija 12.k. klases st. 31.k. pasaules vēst. 16.k
angļu v. 40.k.3 angļu v. 37.k. literatūra 34.k. soc.zinības 16.k matemātika 20.k. ķīmija 12.k.
angļu v. 40.k.4 mājt.un tehn. māj.k1 fizika 26.k. latviešu val. 34.k. vizuālā māksla 7.k. matemātika 20.k.
mājt.un tehn. māj.k25 mājt.un tehn. māj.k1 angļu v. 37.k. Latvijas vēst. 16.k mūzika 15.k. fizika 25.k.
mājt.un tehn. māj.k2 angļu v. 40.k.

6

7 vācu v. 3.k. matemātika 20.k. matemātika 20.k. bioloģija 26.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 4.k.8 vācu v. 3.k. matemātika 20.k. latviešu val. 34.k. matemātika 20.k. ģeogrāfija 14.k.
krievu v. 4.k.9sports sporta z. latviešu val. 34.k. sports sporta z.
10

10.a10.b10.c10.d

Klase - 10.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 vācu v. 13.k.vācu v. 14.k.

krievu v. 2.k.krievu v. 2.k.

krievu v. 16.kkrievu v. 16.k

2 klases st. 20.k. L.p.vēsture 16.k bioloģija 26.k. latviešu val. 36.k. matemātika 20.k.
3 informātika 29.k matemātika 20.k. matemātika 20.k. angļu v. 4.k. matemātika 20.k.
informātika 23.kangļu v. 1.k.

4 informātika 29.k angļu v. 4.k. bioloģija 26.k. angļu v. 4.k. L.p.vēsture 16.k
informātika 23.k angļu v. 1.k.

angļu v. 1.k.

5 matemātika 20.k. angļu v. 4.k. vizuālā māksla 7.k. kulturoloģija 13.k. sports sporta z.


angļu v. 1.k.

6

7 matemātika 20.k. sports sporta z. fizika 25.k.

latviešu val. 36.k.
8 vācu v. 13.k. sports sporta z. ķīmija 12.k.

angļu v. 4.k.
krievu v. 2.k.

angļu v. 1.k.
krievu v. 16.k9 ģeogrāfija 14.k. fizika 25.k. ķīmija 12.k.

literatūra 36.k.
10

fizika 25.k. ģeogrāfija 14.k.

literatūra 36.k.
Klase - 10.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 vācu v. 13.k.vācu v. 14.k.

krievu v. 2.k.krievu v. 2.k.

krievu v. 16.kkrievu v. 16.k

2 angļu v. 6.k. kulturoloģija 13.k. fizika 25.k. matemātika 19.k. matemātika 19.k.
angļu v. 1.k.3 matemātika 19.k. klases st. 1.k. fizika 25.k. vizuālā māksla 7.k. ekonomika 1.k.
4 angļu v. 6.k. fizika 25.k. informātika 29.k matemātika 19.k. matemātika 19.k.
angļu v. 1.k.

informātika 23.k5 ģeogrāfija 14.k. L.p.vēsture 16.k informātika 29.k latviešu val. 36.k. sports sporta z.
informātika 23.k6

7 bioloģija 26.k. sports sporta z. literatūra 36.k. latviešu val. 36.k. angļu v. 6.k.
angļu v. 1.k.
8 vācu v. 13.k. sports sporta z. literatūra 36.k. angļu v. 6.k. L.p.vēsture 16.k
krievu v. 2.k.angļu v. 1.k.

krievu v. 16.k9 ķīmija 12.k. ģeogrāfija 14.k. bioloģija 26.k. angļu v. 6.k.angļu v. 1.k.

10

ķīmija 12.k.

Klase - 10.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 informātika 29.krež. pam. 37.k.

informātika 23.kķīmija 12.k.

2 informātika 29.k sports sporta z. L.p.vēsture 16.k rež. pam. 37.k. sports sporta z.
informātika 23.kvesel.māc. 26.k.

3 aktiermeist. svētku z. sports sporta z. latviešu val. 36.k. vācu v. 3.k. L.p.vēsture 16.k
ģeogrāfija 14.k.krievu v. 2.k.krievu v. 29.k

4 aktiermeist. svētku z. skat.kust. svētku z. fizika 25.k. vācu v. 3.k. vizuālā māksla 7.k.
bioloģija 26.k. matemātika+ 19.k. dabasz. 36.k. krievu v. 2.k.krievu v. 16.k

5 vācu v. 13.k. skat.kust. svētku z. fizika 25.k. matemātika 19.k. latviešu val. 36.k.
krievu v. 2.k. kulturoloģija 13.k. dabasz. 36.k. matemātika 22.k.

krievu v. 16.k6

7 skat.runa Burtnieki literatūra 36.k. aktiermeist. svētku z. angļu v. 4.k. matemātika 19.k.
ķīmija 12.k.

ģeogrāfija 14.k. angļu v. 1.k. matemātika 22.k.
8 skat.runa Burtnieki literatūra 36.k. aktiermeist. svētku z. matemātika 19.k. matemātika 19.k.
fizika 25.k.

bioloģija 26.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k.
9

angļu v.+ 1.k. klases st. 19.k.

angļu v. 4.k.


psiholoģija 31.k.angļu v. 1.k.
10angļu v. 4.k.

angļu v. 4.k.
angļu v. 1.k.

angļu v. 1.k.
Klase - 10.d
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 fizika 25.k. kulturoloģija 13.k.

2 fizika 25.k. sports sporta z. informātika 29.k ķīmija 12.k. sports sporta z.
informātika 23.k3 matemātika 22.k. sports sporta z. informātika 29.k vācu v. 3.k. matemātika 22.k.
informātika 23.k krievu v. 2.k.krievu v. 29.k

4 matemātika 22.k. L.p.vēsture 16.k latviešu val. 35.k vācu v. 3.k. ģeogrāfija 1.k.


krievu v. 2.k.krievu v. 16.k

5 vācu v. 13.k. angļu v.+ 6.k. angļu v. 38.k. fizika 25.k. angļu v. 38.k.
krievu v. 2.k. matemātika+ 22.k. angļu v. 6.k.

angļu v. 6.k.
krievu v. 16.k6

7 ģeogrāfija 14.k. L.p.vēsture 16.k matemātika 22.k. angļu v. 38.k. vizuālā māksla 7.k.


angļu v. 6.k.

8 ķīmija 12.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k. bioloģija 26.k. angļu v. 38.k.
angļu v. 6.k.
9 bioloģija 26.k.

klases st. 22.k. literatūra 35.k latviešu val. 35.k
10

literatūra 35.k

11.a11.b11.c

Klase - 11.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 bioloģija 26.k. literatūra 2.k.

kulturoloģija 13.k.

2 bioloģija 26.k. literatūra 2.k. L.p.vēsture 7.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k.
3 krievu v. 2.k. L.p.vēsture 2.k. literatūra 4.k. matemātika 22.k. sports sporta z.
vācu v. 3.k.krievu v. 16.k4 fizika 25.k. ķīmija 12.k. krievu v. 2.k. ķīmija 12.k. sports sporta z.
vācu v. 3.k.krievu v. 15.k.5 fizika 25.k. ķīmija 12.k. latviešu val. 20.k. angļu v. 40.k. krievu v. 2.k.


angļu v. 1.k. vācu v. 3.k.
krievu v. 29.k
6

7 matemātika 22.k. angļu v. 13.k. vizuālā māksla 7.k. informātika 29.k ģeogrāfija 30.k.


angļu v. 1.k.

informātika 23.k

8 matemātika 22.k. angļu v. 13.k. angļu v. 40.k. fizika 25.k. klases st. 30.k.


angļu v. 1.k. angļu v. 1.k.9

sports sporta z. angļu v. 40.k. latviešu val. 30.k. matemātika 22.k.
angļu v. 1.k.10

Klase - 11.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 ģeogrāfija 14.k.angļu v. 40.k.angļu v. 1.k.

2 matemātika 22.k. angļu v. 21.k. krievu v. 13.k. angļu v. 40.k. bioloģija+ 26.k.


angļu v. 1.k. vācu v. 3.k. angļu v. 1.k. ekonomika 1.k.
3 latviešu val. 15.k. matemātika 22.k. krievu v. 13.k. ķīmija 12.k. sports sporta z.
vācu v. 3.k.4 literatūra 4.k. matemātika 22.k. latviešu val. 20.k. kulturoloģija 13.k. sports sporta z.
5 literatūra 1.k. fizika 25.k. angļu v. 40.k. klases st. 17.k. vizuālā māksla 7.k.
angļu v. 1.k.6

7

ķīmija 12.k. literatūra 16.k matemātika 22.k. bioloģija 26.k.
8

L.p.vēsture 17.k. fizika 25.k. L.p.vēsture 17.k. bioloģija 26.k.
9

sports sporta z. fizika 25.k. informātika 29.k pol&ties 17.k.


informātika 23.k psiholoģija 31.k.
10

angļu v. 13.k. matemātika 22.k.

krievu v. 13.k.


angļu v. 1.k.vācu v. 3.k.
Klase - 11.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 latviešu val. 30.k.angļu v. 38.k.angļu v. 4.k.

2 angļu v. 38.k. psiholoģija 31.k. latviešu val. 4.k. angļu v. 38.k.

angļu v. 4.k.angļu v. 4.k.

3 krievu v. 2.k. matemātika 19.k. L.p.vēsture 33.k. fizika 25.k.

vācu v. 3.k. matemātika 14.k.

rež. pam. svētku z.

krievu v. 16.k4 L.p.vēsture 7.k. kulturoloģija 13.k. krievu v. 2.k. fizika 25.k. angļu v. 38.k.
vācu v. 3.k. rež. pam. svētku z. angļu v. 4.k.
krievu v. 15.k.5 matemātika 19.k. bioloģija 26.k. matemātika 19.k. informātika 29.k krievu v. 2.k.
matemātika 26.k. dabasz. 30.k. matemātika 22.k. informātika 23.k vācu v. 3.k.
krievu v. 29.k
6

7 literatūra 1.k. skat.kust. svētku z. bioloģija 26.k. ķīmija 12.k. sports sporta z.


matemātika+ 2.k. dabasz. 18.k. skat.runa Burtnieki

8 literatūra 1.k. skat.kust. svētku z. vizuālā māksla 7.k. ķīmija 12.k. sports sporta z.


matemātika+ 23.k

skat.runa Burtnieki

9 literatūra+ 1.k. klases st. 29.k ģeogrāfija 14.k. angļu v.+ 38.k. matemātika 19.k.
aktiermeist. Burtnieki

aktiermeist. svētku z. fizika+ 25.k. matemātika 20.k.
10 ķīmija 12.k. sports sporta z. fizika 25.k.aktiermeist. Burtnieki

aktiermeist. svētku z.12.a12.b12.c

Klase - 12.a
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 ķīmija 12.k.matemātika 19.k.

2 latviešu val. 31.k. fizika 25.k. matemātika 19.k. kulturoloģija 13.k. angļu v. 4.k.
angļu v. 6.k.
3 literatūra 31.k. fizika 25.k. matemātika 19.k. L.p.vēsture 17.k. matemātika 19.k.
4 L.p.vēsture 17.k. sports sporta z. ekonomika 30.k. bioloģija 26.k. bioloģija 26.k.
5 angļu v. 4.k. sports sporta z. krievu v. 15.k. latviešu val. 31.k. matemātika 19.k.
vācu v. 3.k.angļu v. 6.k.

krievu v. 2.k.krievu v. 13.k.6

7 fizika 25.k. angļu v. 4.k. angļu v. 4.k. ekonomika 30.k. literatūra 31.k.


angļu v. 6.k. angļu v. 6.k.8

angļu v. 4.k. matemātika 19.k. ekonomika 30.k. literatūra 31.k.


angļu v. 6.k.

9

ķīmija 12.k. krievu v. 15.k.

krievu v. 29.k
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.

krievu v. 2.k.
krievu v. 13.k.

krievu v. 13.k.
10

literatūra+ 31.k. sports sporta z.

klases st. 14.k.


matemātika+ 19.k.

Klase - 12.b
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1

bioloģija 26.k.

2 klases st. 2.k. angļu v. 6.k. matemātika 22.k. L.p.vēsture 6.k. literatūra 35.k


angļu v. 4.k.

3 angļu v. 6.k. ķīmija 12.k. matemātika 22.k. kulturoloģija 13.k. literatūra 35.k
angļu v. 4.k.4 ķīmija 12.k. sports sporta z. L.p.vēsture 33.k. matemātika 22.k. matemātika 22.k.
5 latviešu val. 35.k sports sporta z. krievu v. 15.k. angļu v. 6.k. matemātika 22.k.
vācu v. 3.k.krievu v. 2.k. angļu v. 4.k.

krievu v. 13.k.6

7 ekonomika 30.k. fizika 25.k. literatūra 35.k fizika 25.k. latviešu val. 35.k
8 ekonomika 30.k. fizika 25.k. angļu v. 6.k.

pol&ties 17.k.
angļu v. 4.k.9 matemātika 22.k. angļu v. 6.k. krievu v. 15.k.

krievu v. 29.k
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.


angļu v. 4.k. krievu v. 2.k.

krievu v. 2.k.
krievu v. 13.k.

krievu v. 13.k.
10

ekonomika 30.k. sports sporta z.

bioloģija 26.k.
Klase - 12.c
# Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab. Disciplīna Kab.
1 matemātika 19.k.fizika 25.k.

2 matemātika 19.k. bioloģija 26.k. angļu v. 6.k. fizika 25.k.

angļu v. 35.k3 ķīmija 12.k. kulturoloģija 13.k. angļu v. 6.k. angļu v. 6.k.

angļu v. 35.k angļu v. 40.k.

4 ekonomika 30.k. angļu v. 6.k. L.p.vēsture 16.k angļu v. 6.k. klases st. 23.k


angļu v. 38.k.

angļu v. 40.k.

5 ekonomika 30.k. literatūra 35.k krievu v. 15.k. ķīmija 12.k. bioloģija 26.k.
vācu v. 3.k.krievu v. 2.k.krievu v. 13.k.6

7 literatūra 35.k matemātika 19.k. matemātika 19.k. latviešu val. 35.k sports sporta z.
8 literatūra 35.k matemātika 19.k. ekonomika 30.k. literatūra+ 35.k sports sporta z.


psiholoģija 31.k.

9 fizika 25.k. latviešu val. 35.k krievu v. 15.k.

krievu v. 29.k
vācu v. 3.k.

vācu v. 3.k.
krievu v. 2.k.

krievu v. 2.k.
krievu v. 13.k.

krievu v. 13.k.
10

sports sporta z. matemātika+ 19.k.

L.p.vēsture 16.k
bioloģija+ 26.k.×