Plānotie pasākumi  2020./2021. m.g.

Projekts “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001

 Plānotie projekta finansētie pasākumi 2020./ 2021. m. g.

Nr.

Karjeras plānošanas tēma un nozare

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Norises laiks

Piezīmes

1.

Karjeras lēmumu pieņemšana

“Vecāku atbalsts bērnam  veiksmīgas karjeras veidošanā”

8. un 9. klašu vecāki

2020.g. oktobris

Pārcelts

2.

Pašnovērtējuma veikšana

 Darba pasaules iepazīšana

“Iepazīsti telekomunikāciju  specialitātes profesiju”

11. klašu izglītojamie

2020.g. decembris


3.

Pašnovērtējuma veikšana

 Darba pasaules iepazīšana

“ Uzņēmējs digitālajā mārketingā”

12. klašu izglītojamie

2020.g.

novembris


4.

Darba pasaules iepazīšana

Pašnovērtējuma veikšana

“ Iepazīsti kartogrāfa un mērnieka profesijas”

7. klašu izglītojamie

2020.g. novembris/decembris


5.

Darba pasaules iepazīšana

Izglītības iespēju izpēte

Karjeras lēmumu pieņemšana

“Iepazīsti datu analītiķa un statistiķa profesijas”

10. klašu izglītojamie

2021.g. janvāris/februāris


6.

Pašnovērtējuma veikšana

 Darba pasaules iepazīšana

“ No koka līdz dizaina mēbelei”

8. - 9. klašu interesenti

2021.g.  februāris


7.

Izglītības iespēju izpēte

Starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2021”

9. un 12. klašu maznodrošinātie izglītojamie

2021.g.

februāris


PKK - Gunta Stūrmane


×