Eksāmena rezultāti

Iestājpārbaudījumu nokārto tie skolēni, kuru vidējais rezultāts ir ne mazāks par 50%.

Rezultāti

×