Grāmata “Plastmasas huligāni“

29. oktobrī 4.a un 4.b klase devās uz bibliotēku “Vidzeme” tikties ar grāmatas “Plastmasas huligāni“ autori Agnesi Vanagu.

Jau pirms tikšanās ar autori klasēs tika lasīta grāmata un runāts par dabas aizsardzību. No plastmasas atkritumiem tapa mākslas darbi. Darbiņi tika izstādīti bibliotēkā “Vidzeme”, kur tos var apskatīt visi bibliotēkas apmeklētāji.

Tikšanās ar rakstnieci izvērtās ļoti interesanta. Bērni uzdeva jautājumus un guva atbildes – kā rakstniecei ienāca prātā ideja, cik ilgi notika pati rakstīšana, kā no manuskripta tapa grāmata. Izrādījās, ka tas process var ilgt pat gadu, jo grāmatas tapšanā iesaistās korektors, mākslinieks, maketētājs, redaktors un citi darbinieki.

Rakstniece ļoti daudz runāja par dabas aizsardzību. Bērni pildīja viņas sastādīto krustvārdu mīklu par grāmatu un dabas aizsardzību.
Beigās bērni ieguva rakstnieces autogrāfu ar individuālu novēlējumu.

Lielāko prieku sagādāja ziņa, ka grāmatai būs turpinājums. Ar nepacietību gaidīsim jauno grāmatu!

Teksts - Elīna Frīdmane×