Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Rīgas 64. vidusskolas uzņemšanas komisija iesaka uzņemšanai 10. klasē šādus pretendentus.
Pretendenti uzņemti saskaņā ar 1. prioritāti.

15.06.2022. informācija par sarakstiem tika papildināta!

Rekomendē uzņemšanai

1524
2081
2109
2116
2146
2147
3075
3179
3183
3225
3229
3253
3268
3269
3270
3274
3276
3280
3317
3451
3482
3535
3612
3628
3670
3672
3776
3833
3836
3837
3865
3873
3883
3900
3906
4017
4021
4022
4024
4026
4028
4041
4182
4219
4244
4279
4401
4444
4465
4466
4511
4603
4608
4619
4634
4637
4640
4641
4645
4648
4658
4662
4663
4668
4712
4744
4872
4941
5635
5695
6053
6092
6119
6130
6134Rekomendējam - kā rezervistus

2095
3007
3227
3242
3312
2130
3510
4018
4016
4073
4221
4390
4541
4717
4831
4953
6065
6086
6112

Sekmju izraksti jāiesniedz tikai tiem skolēniem, kuri ir rekomendējamo sarakstā.  

Konkursu izturējušie skolēni uzņemšanas komisijai iesniedz 
- sekmju izrakstu;
- medicīnisko karti; 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Uzņemšanas komisija dokumentus pieņems 14. kabinetā:

  • 15.06. no plkst. 9.00 - 11.00
  • 16.06. no plkst. 9.00 - 11.00
  • 17.06. no plkst. 8.30 - 11.00
  • 20.06. no plkst. 12.00 - 16.00
  • 21.06. no plkst. 9.00 - 13.00

Ja dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā, vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

×