Iniciatīva “Draudzīgā lasītāja grāmata”

Darot kopā, mēs varam paveikt dižus darbus!

Paldies visām ģimenēm, kas aktīvi atbalstījušas sākumskolas bibliotēkas iniciatīvu “Draudzīgā lasītāja grāmata”!

Kopš tās sākuma, sākumskolas bibliotēkas lasītāji ir tikuši pie vairāk nekā 600 tik ļoti gaidītām, saturiski interesantām un vizuāli tīkamām grāmatām.

Novembrī, atsaucoties uz Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas aicinājumu ”101 grāmata Latvijas 101. dzimšanas dienā”, daudzas ģimenes ir uzdāvinājušas saviem bērniem vēl vienu lielisku iespēju – 165 grāmatas ir papildinājušas sākumskolas bibliotēkas plauktus!

Vēlreiz paldies tiem, kuri izprot lasīšanas nozīmi, tās pozitīvo ietekmi uz bērnu valodas attīstību, radošuma veicināšanu  un vērtību sistēmas izveidi!
Tikai tā mēs spēsim izaudzināt zinošus, domājošus, uz līdzpārdzīvojumu spējīgus mūsu Latvijas nākotnes cilvēkus!

P.S. Aicinājums “Draudzīgā lasītāja grāmata” joprojām ir spēkā – labprāt saņemsim no jums ikvienu labu grāmatu!
Tā ir brīnišķīga sajūta – atļauties sagādāt saviem bērniem prieku!

Tekstu sagatavoja I.Krieviņa.

×