Klusuma laiks bērna mācību ikdienā

Klusums ir brīdis, kurā mēs ikviens varam pievērst uzmanību savam ķermenim, izjūtām un videi sev apkārt.
Pieredze liecina, ka klusums ikdienā bērnam palīdz labāk koncentrēties, pieaug uzmanības noturības spējas, nostiprinās emociju pašregulācija un samazinās spontānas reakcijas. Bērni kļūst līdzjūtīgāki, iecietīgāki, mazinās stress, satraukums, nervozitāte. Pieaug empātija, spēja iejusties otrā, kā arī uzlabojas sociālās prasmes.

Praktiski klusuma laiks būs kādā no 1. - 4. klašu audzinātāju vadītajām ikdienas stundām.

Lai mums arvien izdodas kopā uzlabot vidi jūsu bērniem, kurā viņi var attīstīt arī sevis iepazīšanu!

Skolas administrācija un atbalsta personāls×