Noslēgusies 1.klašu pretendentu reģistrācija uz 2019./2020.m.g.

Pamatojoties uz 2015. gada 27. janvāra Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, paziņojums bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai atteikums tiks nosūtīts vai nu uz

> E-adresi, ja vecāks to ir reģistrējis līdz 15.05.2019. (kas ir e-adrese )

> Vecāka norādīto e-pastu (neprecīzas e-pasta adreses norādīšanas gadījumā paziņojums tiks sūtīts uz bērna deklarēto adresi)

> Ierakstīta vēstule uz bērna deklarācijas adresi ar Latvijas Pasta starpniecību

Paziņojumi tiek gatavoti likuma noteiktā kārtībā - 5 darba dienas.

Situācijā, ja vecāks nav saņēmis skolas sūtīto paziņojumu, pēc 29.maija lūgums vērsties pie skolas administrācijas Burtnieku ielā 34.


1. klašu uzņemamo izglītojamo sarakstā iekļauto bērnu un viņu vecāku pirmā tikšanās notiks 4.jūnijā plkst.18.00 Burtnieku ielā 34.
Šajā dienā vecāki varēs saņemt/aizpildīt iesnieguma anketu par uzņemšanu skolas 1. klasē.

×