Projekta darbs ''Smēķēšanas un alkohola lietošanas ietekme uz cilvēka veselību"

Visas 5. klases izglītojamie piedalījās Sociālo zinību projekta darbā.

Radošā darba mērķis:

1) Izglītojamie zina, kāda ir smēķēšanas un alhokola lietošanas ietekme uz cilvēka ķermeni, prāta spējām un sociālo dzīvi.

2) Izglītojamie zina, kādas vielas ir alkoholā, tabakas un elektrisko cigarešu izstrādājumos, kā arī par to ietekmi uz cilvēka orgāniem.

Situācija: izglītojamie iedomājas, ka viņam ir draugs vai draudzene, kuram ir uzradušies jauni draugi, kuri smēķē vai lieto alkoholu. Šie draugi nav slikti, bet viņiem piemīt kaitīgi ieradumi.
Šis draugs ir izvēles priekšā - pievienoties un sākt smēķēt un lietot alkoholu vai tomēr atturēties.

Atturoties ir grūtāk iekļauties starp pārējiem, citiem var likties, ka tu esi bailīgs un pārāk paklausīgs. Lai šis draugs spētu šo izvēli izdarīt, viņam ir jāzina, kāda ir ietekme uz ķermeni, prāta spējām un sociālājām attiecībām.

Uzdevums: Izveidojot plakātu, kurā parādītu, kādu negatīvu ietekmi smēķēšana un alkohola lietošana atstāj uz cilvēka veselību un palīdzēt mainīt domas savam draugam vai draudzenei.

Labākie darbi galerijā.

Tekstu sagatavoja: Everita Luksa

×