Saziņa ar direktoru

Pēc vecāku ierosinājuma katru pirmdienu no 8.00-10.00 direktors atbildēs uz vecāku jautājumiem
pa tālr. 67474090.

×