Uzņemšanas noteikumi uz 10.klasi

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 64.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10., 11. un 12.klasē

10. KLAŠU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Iestājpārbaudījums notiks 15. jūnijā, plkst.11.00-13.00.

Tiem izglītojamajiem, kuri ir pieteikušies kārtot iestājpārbaudījumu Rīgas 64. vidusskolas telpās, jāierodas 15. jūnijā, plkst.10.30, Burtnieku ielā 34.

Līdzi ņemt pasi vai ID karti, iesniegumu un pamatizglītības sekmju izraksta kopiju, darba piederumus (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 10.klasi


Tie izglītojamie, kuri iestājpārbaudījumu kārtos citās izglītības iestādes telpās, bet vēlēsies pretendēt uz Rīgas 64. vidusskolas 10. klasi, iesniegumi un apliecības par pamatizglītību atzīmju izraksta kopijas jāiesniedz uzņemšanas komisijai:
15. jūnijā un 16. jūnijā, 9.00-16.00,
17. jūnijā, 9.00-13.00,
Burtnieku ielā 34.
Lejuplādēt iesniegumu - IESNIEGUMS uz 10.klasi


Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks publiskoti skolas mājas lapā 18. jūnijā. 

Konkursu izturējušie pretendenti 18. jūnijā, 19. jūnijā un 25. jūnijā, 9.00-16.00, Burtnieku ielā 34 iesniedz uzņemšanas komisijai:
1. pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu)
2. bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa) (64.vidusskolas izglītojamie neiesniedz)

×