Vecāku padome

Vecāku padomes reglaments

Skolas Vecāku padomes sastāvs 2016./2017.m.g.

1.a Liniņš Jānis
1.b Logoša Agnese
1.c Reinšmits Jānis
1.d Žuga Dina
2.a Kļava –Alvatere Evija
2.b Gerharde-Misiņa Ieva
2.c Gabrāns Didzis
2.d Majors Gints
3.a Bidzans Jānis
3.b Petere Agnese
3.c Paksis Jānis
3.d Kuprijanova Kristīne
4.a Lūse Ilze
4.b Andersone Ginta
4.c Paula Sanita
4.d Iesalnieks Jānis
5.a Brigita Fekere
5.b Laura Cemena
5.c Imants Naumanis
6.a Evija Alvatere - Kļava
6.b Nadežda Grinberga
6.c Dina Žuga
7.a Dace Baltgalve
7.b Magda Rugāte
7.c Kaspars Geige
8.a Inga Melberga
8.b Evita Neimane
8.c Līga Riemere
9.a Zita Sebre
9.b Diana Lapinska
9.c Vanda Kūla
10.a Kitija Grīnšteina, Inguma Lukaševica
10.b Konstantīns Skaredovs
11.a Imants Naumanis
11.b Diāna Boževniece
12.a Dace Baumgarte
12.b Ieva Jonsson