Skolas administrācija

Skolas direktors: Ernests Sviklis
Lietvede: Daina Tīdemane, tel.67598929
Sekretāre: Irēna Krieviņa
Vietnieki mācību darbā:
1.-4.kl. Gundega Kašina, tel.67599590
5.-12.kl. Maija Kārkliņa, Ilze Ose, tel. 67599590
Vietniece ārpusklases darbā: Gunta Stūrmane, tel. 67599590
Vietnieki informātikas jomā: Edgars Zīverts un Jānis Aizupietis
Vietnieks saimniecības darbā: Jānis Kaktiņš

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Mācību daļa:
Gundega Kašina - ceturtdienās 8.00-16.00
Maija Kārkliņa - trešdienās 8.00-16.00
Ilze Ose - piektdienās 14.00 - 16.30
Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. 67599590

Direktors Ernests Sviklis -
Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālr. 67598929