Atbalsta personāls

Logopēds: Anita Līne
Psihologs: Daina Žurilo
Sociālais pedagogs: Iveta Stūrmane - Siļutina
Bibliotekāres: Diāna Kociņa, Irēna Krieviņa, Biruta Lūcija Caune
Medmāsa: Kristīne Kosareva
Speciālie pedagogi: Daina Skujiņa, Liene Timbra
Sporta organizatori: Vineta Liniņa-Staķava, Inese Bulāne