Skolas vēstures lappuses

1971. g. 1. septembris - skolā atskan zvans uz pirmo stundu
1971. - 1978. g. - skolas direktors ir Egons Mauriņš
1973. g. 1. septembris - vidusskolā atvērta klase ar teātra novirzienu.
Teātra pedagogi: V. Gribača, A. Bērziņš
1978. - 1987. g. - skolas direktors ir Edgars Krūmiņš
No 1987. g. 1. septembra - skolas direktore ir Dace Lāce
Sadarbības līgumi - 1989. g. - ar Horna ģimnāziju Brēmenē,
1989. g. - ar federālo ģimnāziju Gracā,
1990.g. - ar Ås pilsētas vidusskolu Norvēģijā,
1998. g. - ar Paņevežas Vytautos Žemkalnio ģimnāziju Lietuvā,
2001. g. - iesaistīšanās projektā ar Dāniju
1992. g. jūnijā - Jaunajā Ģertrūdes baznīcā iesvētīts skolas karogs
2005. g. vasarā un
2006. g. vasarā -
vidusskolnieks Guntars Kitenbergs iegūst atzinību starp spēcīgākajiem pasaules jaunajiem matemātiķiem un fiziķiem
2010. g. septembrī - skola iegūst Draudzīgā aicinājuma balvu par sasniegumiem mācību olimpiādēs pēdējos 10 gados
2010. g. decembrī - skola akreditēta uz 6 gadiem
2011. g. septembrī - 12. kl. skolēni A. Avots un R. Eglītis iegūst atzinības balvu Eiropas jauno zinātnieku konkursā