Mākslinieciskā pašdarbībā

 Rīgas vokālās mūzikas konkursā " Balsis 2018"

  • 3.- 4. klašu  vokālais ansamblis - 1. pakāpe ( 42,17 punkti)
  • 5.- 6.klašu vokālais ansamblis - 2. pakāpe ( 38, 89 punkti)


XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku atlases skatē

  • 3.- 4.kl.(I) deju kolektīvs " Dzērvenīte"- augstākā pakāpe ( 47,2 punkti)