Vakances

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes pakļautībā esošā izglītības iestāde – Rīgas 64.vidusskola

Palielinoties audzēkņu skaitam, vēlamies aicināt savā draudzīgajā kolektīvā:

Pagarinātās dienas grupas skolotāju - pilna slodze.
Savu CV sūtīt direktora vietniecei izglītības jomā Andai Vīksnai uz e-pastu: aviksna13@edu.riga.lv
tālr. 67474081

Ķīmijas skolotāju - pilna slodze.
Veikt ķīmijas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Matemātikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt matemātikas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Fizikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt fizikas skolotāja darba pienākumus vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Informātikas/Datorikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt informātkas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Savu CV sūtīt direktora vietniecei izglītības jomā Maijai Kārkliņai mkarklina@edu.riga.lv
Sīkāku informāciju meklēt - izglitiba.riga.lv


Skolas medmāsa - pilna slodze.
Veikt darba pienākumus saskaņā ar skolas medmāsas amata aprakstu.

Strādnieks
Veikt dažādus remontdarbus (mēbeļu remonts, durvju atslēgu un slēdzeņu remonts vai nomaiņa, utml.)
Prasme veikt vienkāršus galdnieka darbus. Darbs prasa mērenu fizisko piepūli, precizitāti izpildē. Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām.

Savu CV sūtīt - r64vs@riga.lv
Sīkāku informāciju meklēt - izglitiba.riga.lv

×