Skolēniem

STUNDAS UN STARPBRĪŽI Rīgas 64. vidusskolā 2017./18. m.g.

Stundu laiki 5.-12.klasēm

1.st. 8.00 - 8.40
2.st. 8.45 - 9.25
3.st. 9.30 -10.10
4.st. 10.15 – 10.55
ēšanas starpbrīdis 5.a-7.a klasēm
5.st. 11.20 – 12.00
ēšanas starpbrīdis 7.b-9.d klasēm
6.st. 12.25 – 13.05
ēšanas starpbrīdis 10.a-12.b klasēm
7.st. 13.30 – 14.10
8.st. 14.15 – 14.55
9.st. 15.00 – 15.40
10.st. 15.45 – 16.25

Stundu laiki 1.-4.klasei
1.st. 08.30-09.10
2.st. 09.20-10.00
3. st 10.10-10.50
Pusdienas 1.-2.klasēm (1.c 11.20-11.50)
4. st. 11.20-12.00
Pusdienas 3.-4. klasēm
5.st. 12.30-13.10
6.st. 13.15-13.55
7.st. 14.00-14.40
8.st. 14.45-15.25
9.st. 15.30-16.10
10.st. 16.15-16.55
11.st. 17.00-17.40