Stundu saraksts 2017./2018. m. g. I semestrim

 

  • Mācību priekšmetu padziļināta apguve 1.-4.klasēm
  • Konsultāciju saraksts 1.-4.kl.
  • Konsultāciju saraksts 5.-12.kl.