Uzņemšanas noteikumi

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt ierodoties Ūnijas ielā 93 pie sekretāres. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību/pasi un liecību par pēdējo semestri.

Tiks norunāta tikšanās ar direktoru par skolas maiņas iemesliem.