Uzņemšanas noteikumi

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt ierodoties Ūnijas ielā 93 pie lietvedības pārzines, katru darba dienu no 8.30 - 16.00 (Skolēnu brīvlaikā no 9.00 - 13.00).
Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu, līdzi ņemot liecību par pēdējo semestri.

Nepieciešamības gadījumā var norunāt tikšanos ar direktoru, iepriekš par to vienojoties pa tel. 67598929.

Iesnieguma veidlapa par uzņemšanu, lejuplādēt šeit


×