Vecāku skoliņa
Nevajag tērēt laiku, lai audzinātu bērnus. Jāaudzina sevi. Bērni tāpat izaugs līdzīgi mums.
(Angļu sakāmvārds)

"Vecāku skoliņa" 

5. nodarbība - trešdien, 17. janvārī, plkst. 18:00 

6. nodarbība - trešdien, 7. februārī, plkst. 18:00


Ļ. cien. 1. – 4. klašu skolēnu vecāki!

Šogad “Vecāku skoliņā” tiek piedāvātas 8 nodarbības par bērna personības veidošanos, emocionālo un intelektuālo attīstību. Grupā pavisam varēs piedalīties 14 vecāki (lūgums pieteikties vecākiem, kuri varēs izbrīvēt laiku katrā trešajā trešdienā 8 nodarbību garumā). Par konkrētu nākamo nodarbības datumu vienosimies tikšanās reizē.

 Katrā reizē tiks izskatītas dažādas tēmas, doti praktiski uzdevumi, notiks pieredzes apmaiņa. 

  • 1. tēma: Bērna vispārējā attīstība. Audzināšanas stili ģimenē. Temperamenta/rakstura iezīmes. 
  • 2. tēma: Bērna vajadzības, to apmierinšana. 
  • 3. tēma: Vecāku un citu tuvo cilvēku mijiedarbība bērna veselīgas attīstības veicināšanā. 
  • 4. tēma: Mūsdienu bērns – starp reālo un virtuālo spēli. 
  • 5. tēma: Bērna pašcieņas, pašvērtējuma veidošanās vides un vecāku ietekmē. 
  • 6. tēma: Sods un apbalvojumi kā motivācijas veicinātāji. 
  • 7. tēma: Emocionālās inteliģences attīstīšana. Gribas veicināšana. 
  • 8. tēma: 1.,2.,3. bērna rakstura veidošanās ģimenē. Bērna saskarsmes spēju attīstīšana. 

 Uz jauku tikšanos!  

psiholoģe Daina Žurilo