Vecāku skoliņa
Nevajag tērēt laiku, lai audzinātu bērnus. Jāaudzina sevi. Bērni tāpat izaugs līdzīgi mums.
(Angļu sakāmvārds)

Ļ. cien. 1. – 4. klašu skolēnu vecāki!

Pēdējā tikšanās “Vecāku skoliņā” būs 7. februārī, plkst. 18:00.
Tēma: Emocionālās inteliģences attīstīšana. Gribas veicināšana un 1., 2., 3. bērna rakstura veidošanās ģimenē.
Uz jauku tikšanos!

psiholoģe Daina Žurilo

×