Balles dejas

Pedagogs: Liene Pīpkalēja

Klase: 1. klase
Laiks: trešdiena 15.15-16.40, ceturtdiena 13.00-13.40, piektdiena 13.45-15.10
Telpa: baleta zāle, svētku zāle

×