Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim un rakstu daļa - 20. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 26. februārī×