Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim un rakstu daļa - 17. februārī

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 23. februārī×