Valsts pārbaudes darbi 3. klasei

Diagnosticējošie darbi 2023./2024. mācību gadā vairs nav obligāti, bet skola var patstāvīgi lemt par to norisi.
- vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu;
- skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem;
- līdz mācību gada beigām iespēja pilnveidot/nostriprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmuapguvi.

Rīgas 64. vidusskolā diagnosticējošie darbi notiks. Norises laiki tiks publicēti vēlāk.×