Vispārējā fiziskā sagatavotība

Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos bērni attīsta ātrumu, veiklību, lokanību. Pilnveido kustību pamatprasmes - skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas. Apgūst sadarbību komandā.


Pedagogs: Dace Upesleja

Klase: 5., 6. un 7. klasei
Laiks: pirmdienās 15.30 -16.50
Vieta: sporta zāle, Ūnijas iela 93


Pedagogs: Māris Arcihovičs

Klase: 5., 6. un 7. klasei
Laiks: ceturtdienās 14.45 -16.05
Vieta: sporta zāle, Ūnijas iela 93

×