Valsts pārbaudes darbi 6., 9., 11. un 12. klasei

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - mutvārdu daļa - no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 24. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) - 2022. gada 3. martā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2. jūnijā;

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - 2022. gada 17. jūnijā;

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 10. un 11. maijā;

matemātikā (optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 24. maijā;

latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1., 2. un 3. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;

latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022. gada 15. jūnijā;

matemātikā (optimālais līmenis, rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;


Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa - 15., 16. un 17. martā;

vācu valodā (kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;

krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa - 17. un 18. martā;

latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā.

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:
Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;

bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30. maijā;

fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;

ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā.

eksāmens notiek:
informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;

ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

izglītojamā pirmajā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;

latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;

matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;

Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 20. jūnijā;

bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 22. jūnijā;

fizikā (rakstiski) - 2022. gada 29. jūnijā;

ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 27. jūnijā;

informātikā (kombinēti) - 2022. gada 28. jūnijā;

ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 1. jūlijā;

ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 30. jūnijā.


×