Rezultāti un 10.klašu sadalījums

Skolā uz 2020./2021. m.g. tika saņemti aptuveni 300 iesniegumi par uzņemšanu 10. klasē. Konkursa kārtībā (iestājpārbaudījumā iegūtie punkti plus vidējā atzīme atestātā (90% + 10 %)) skolā tiks atvērtas 4 klases, kurās nokomplektējās 7 no 8 groziem - uzņēmējdarbība (UZ klase - no 72%), vispārizglītojošais un mākslas dizaina (VM klase - no 70 %), inženieris un dizaina tehniloģiju (DIT klase - no 73 %), kā arī daba/ārsts un sociālais (DAS klase - no 70 %).

Publicēti uzņemto skolēnu saraksti kodu secībā, kā arī norādīti rezervistu kodi, kuri nav uzņemti, bet tiks uzaicināti gadījumā, ja kāds no uzņemtajiem izvēlēsies uzsākt mācības citā izglītības iestādē.
Tāpat gadījumā, ja būs brīvas vietas, tiks zvanīts nākamajiem pretendentiem, ja atbrīvosies vairāk vietas.

1. Daba/ārsts un sociālais (DAS)

2. Inženieris un dizaina tehniloģiju (DIT)

3. Uzņēmējdarbība (UZ)

4. Vispārizglītojošais un mākslas dizaina (VM)


Konkursu izturējušie pretendenti 18. jūnijā, 19. jūnijā un 25. jūnijā, 9.00-16.00, Burtnieku ielā 34 uzņemšanas komisijai iesniedz:
1. pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu)
2. bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa) (64.vidusskolas izglītojamie neiesniedz)


×