Par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā

Šā gada 30. jūnijā plkst.10.00 Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93) notiks apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

- bija pozitīvs Covid-19 tests - šajā gadījumā skolēns iesniedz ģimenes ārsta izziņu, kurā norādīts saslimšanas datums un pozitīva SARS-CoV-2 vīrusa RNS veikšanas datums un ka izolācija ir pārtraukta, vai uzrāda sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu.

- bija noteikts kontaktpersonas statuss Covid-19 inficētai personai vai pašizolācija - skolēns iesniedz ģimenes ārsta izziņu, kurā norādīts laiks, kad atradies mājas karantīnā,  un datums, kad mājas karantīna pārtraukta.

- cita saslimšana - skolēns iesniedz ģimenes ārsta izziņu, kurā norādīts saslimšanas laiks.

Lūdzam attaisnojošu iemeslu apliecinošos dokumentus iesniegt elektroniski līdz šā gada 22. jūnijam, rakstot pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Iestājpārbaudījuma norises laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma, t.i., 28. jūnijā būs jāveic Covid-19 siekalu tests Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93).

Informācija par Covid-19 siekalu testa veikšanu tiks publicēta 18. jūnijā Rīgas 64.vidusskolas tīmekļa vietnē.

Covid-19 siekalu tests nav jāveic skolēniem, kuri:
- var uzrādīt ģimenes ārsta izziņu, kurā norādīts saslimšanas datums un pozitīva SARS-CoV-2 vīrusa RNS veikšanas datums un ka izolācija ir pārtraukta, vai uzrāda sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu

vai

- vakcinēti pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty vakcīnu. Šajā gadījumā iesniedzama izdruka no E-veselības vai ģimenes ārsta izziņa, vai sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.

Pieprasījuma veidlapa testēšanai

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī pērnā gada pārbaudes darba paraugs, ir pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē pie informācijas par pieteikšanos. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

×