Uzņemšana 10. klasē


28.06.2023.

KONKURSA REZULTĀTI


26.06.2023.

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!

Dokumentu pieņemšana uz 10. klasi ir pagarināta līdz š.g. 27. jūnijam plkst.9.00 TIKAI elektroniskā veidā.

Uzņemšanas komisija rezultātus paziņos skolas mājaslapā līdz 28. jūnija plkst.12.00, norādot uzņemšanai 10. klasēs rekomendēto skolēnu sarakstu.

Skolēna kods ir skolēna sekmju izraksta numurs.


KĀDI IR 10. KLASES UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI?

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā [04.04.2023.]

KĀDI MĀCĪBU PLĀNI BŪS PIEDĀVĀTI 2023./2024.m.g.?

2023./2024. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvātas iespēja apgūt šādus plānus:

- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Sociālais
- Daba/ārsts
- Inženieris
- Dizains un tehnoloģijas

KAS VAR PRETENDĒT UZ 10. KLAŠU KONKURSU?

Uz konkursu var pretendēt izglītojamie, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un pamatizglītības sertifikātus, kas atbildst sekojošiem kritērijiem:

- gada vērtējumi apliecībā nav mazāki par 4 ballēm;
- gada vērtējums latviešu valodā apliecībā nav zemāks par 5 ballēm;
- vērtējumi vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātā nav zemāki par 45 %.

KĀDA IR KONKURSA ATLASES KĀRTĪBA?

Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:
- vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
- vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

KAD UN KAS JĀIESNIEDZ?

1. Dokumentus var iesniegt klātienē Ūnijas ielā 93:

21.06.2023.   14.00 - 17.00 (pieņemšana beigusies)
22.06.2023.   09.00 - 16.00 (pieņemšana beigusies)
26.06.2023.   09.00 - 11.00 (pieņemšana beigusies)

Jāiesniedz:
1) iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit IESNIEGUMS
2) apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
3) sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu).

2. Dokumentus var iesniegt elektroniski līdz 27.06.2023. plkst. 9.00:

NOSŪTOT IESNIEGUMU, IZMANTOJOT 
E-ADRESI
  
1. Lejuplādēt iesniegumu Word formāts Pdf formāts
2. Aizpildīt to.
3. Pieslēgties savai darba vietai portālā Latvija.lv, spied šeit
4. Pievienot iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu kā pielikumu E-adreses vēstulei un nosūtīt skolai.
Ja oficiālā e-adrese nav aktivizēta, iesakām iepazīties ar informāciju, kā to aktivizēt - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.

vai

NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ E-PASTU  
r64vs-uznemsana@edu.riga.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu Word formāts Pdf formāts
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu uz e-pastu: r64vs-uznemsana@edu.riga.lv


KAD BŪS ZINĀMI KONKURSA REZULTĀTI?

Konkursa rezultāti būs publicēti 28.06.2023. plkst.12.00 skolas mājaslapā un izvietoti skolā pie Paziņojuma dēļa.

KAS JĀIESNIEDZ KONKURSU IZTURĒJUŠIEM SKOLĒNIEM?

Papildus jāiesniedz: 
- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 


RD IKSD AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
20.03.2023.
Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024. mācību gadā.

×