3. vieta Latvijas vokālistu konkursa finālā

28. oktobrī Jelgavā skanīgs un emocijām bagāts izskanēja valsts mēroga Noras Bumbieres fonda rīkotais jauno vokālistu konkursa fināls, kurā tikās 40 labākie solisti un grupas no Latvijas. Šis viens no vērienīgajiem valsts konkursiem, kur žūrijas sastāvā ir latviešu mūzikas leģendas un mākslinieki.

Starp finālistiem - mūsu skolas soliste Eliāna Kavinska (5.a) un "Kraukšķīši"

Sveicam un lepojamies ar saviem talantiem - "Kraukšķīšiem" 3. vieta

PALDIES par dziesmā ielikto mīlestību, radošumu un emocijām visai  "Kraukšķīšu" komandai: dziedošajiem skolēniem, viņu atbalsta komandai - vecākiem, jauno talantu vienotājai un kolektīva radošajai vadītājai Ilzei Rudukai! 

Lai skanīgi un iedvesmojoši arī turpmāk!

×