Noderīgi

 • Piekļūstamības paziņojums

  Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.445.
 • Izglītības dokumentu atjaunošana

  Kas ir nepieciešams, lai atjaunotu nozaudētu izglītības dokumentu, ko izsniegusi Rīgas 64. vidusskola.
 • Kalendārais darba plāns

  Rīgas 64. vidusskolas darba plāns 2022./2023. mācību gadam
 • Skolotājiem

  Kur meklēt vajadzīgo informāciju - UDV, E-klase, uzdevumi.lv, RD IKSD, intereses.lv, RIIMC un citas noderīgas mājaslapas.
 • Skolas Facebook lapa

  Facebook mājaslapā tiek atspoguļoti jaunākie skolas notikumi un notikušie pasākumi.
×