Koronavīruss

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

12.03.2020.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir paplašinājis valstu sarakstu un noteicis šādas jaunā koronavīrusa (Covid-19) skartās valstis, uz kurām aicinām neceļot, un no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi:

Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija, Islande, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna.


Atbilstoši aktuālajai informācijai saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē ir atjaunoti ceļojuma brīdinājumi vēl arī vairākām citām valstīm. Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz šādām valstīm: Apvienotie Arābu Emirāti, Austrālija, Bahreina, Čehija, Ēģipte, Indija, Irāka, Izraēla, Kanāda, Kuveita, Malaizija, Taizeme.


10.03.2020.
Koronavīrusa COVID-19 skartās valstis vai teritorijas (nekontrolēta izplatība), no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi:
visa Itālija
Japāna
Singapūra
Dienvidkoreja
Irāna
Ķīna

Saskaņā ar Ārlietu ministrijas rekomendācijām, nav ieteicams doties arī uz šīm valstīm (lūdzu skat. ministrijas mājas lapā esošo informāciju):
Atbilstoši aktuālajai informācijai saistībā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību pasaulē atjaunoti ceļojuma brīdinājumi vairākām valstīm. Aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz šādām valstīm:
ASV,  Austrālija, Austrija, Bahreina, Beļģija, Ēģipte, Francija, Grieķija, Irāka, Islande, Kanāda, Kuveita, Lielbritānija, Malaizija, Nīderlande, Norvēģija,  Spānija, Šveice, Taizeme, Vācija, Zviedrija.
Ārlietu ministrija iesaka visiem ceļotājiem būt piesardzīgiem un rūpīgi izvērtēt konkrētā ceļojuma nepieciešamību. Ceļotājiem pašiem ir jāpieņem atbildīgs lēmums, vai apmeklēt minētās valstis.

https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakam-valstim


24.02.2020.

Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai:

Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

No šodienas par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi tiek noteiktas Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali.

Iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši pasākumi, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Iedzīvotājiem (ceļotājiem), kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas (ja nav zemāk minēto simptomu  var turpināt strādāt).
Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.:
- jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
- nekavējoties jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
- jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:
- bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
- vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
- ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
- ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti apzināt iespējamus gadījumus, kad bērni devušies ceļojumā uz vīrusa skartajām teritorijām, uz kurām noteikti īpaši pasākumi un informēt bērnu vecākus par minētajām rekomendācijām.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid – 19, bet situācija pasaulē un arī Eiropā ir mainīga, tādēļ aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv


30.01.2020.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Ģenerāldirektors paziņoja, ka 2019-nCoV infekcijas uzliesmojums ir globāla ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā. Secinot, ka infekcijas ievešana ir iespējama ikvienā valstī, PVO aicina dalībvalstis nodrošināt 2019-nCoV infekcijas gadījumu agrīnu atklāšanu, diagnostiku, ziņošanu un infekcijas izplatīšanās ierobežojošus pasākumus.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis 2019-nCoV infekcijas gadījuma definīciju: par aizdomīgu gadījumu tiek uzskatīts pacients ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes, kurš 14 dienas pirms slimības sākuma ceļoja uz 2019-nCoV infekcijas skartajām teritorijām (pašreiz visas Ķīnas provinces) vai bija tuvā kontaktā ar apstiprinātu 2019-nCoV infekcijas gadījumu.

Ievērojot, ka izglītības iestādes varētu apmeklēt bērni, kuri ieradušies vai ieradīsies no Ķīnas, un ņemot vērā paaugstinātu infekcijas izplatīšanās risku bērnu kolektīvos, veselības nozares profesionāļi REKOMENDĒ, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā Ķīnā:
1) bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,

2) vecākiem:
  -   sazināties ar ģimenes ārstu,

  -   sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,

3) ja minētajā laika periodā akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana):
  -   bērnam nav parādījušies, viņam var atļaut apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,

  -   bērnam ir parādījušies, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz Ķīnu.

Lūdzam sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar jaunā koronavīrusa 2019-nCoV infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu Ķīnā, tad darba dienās, laikā no plkst. 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvjiem: 67501590 vai 67387661.

Veselība un profilakse

Pasaules Veselības organizācija

Koronavīruss (MERS-CoV)

×